Skriva bra och begripliga texter – det är ju det vi vill göra. Men hur gör man? I dagens språkbrev får du mina tio bästa tips för att skriva texter som når fram till läsarna.

Alla de här tipsen har jag skrivit om i tidigare språkbrev – om du vill läsa mer kan du klicka på länkarna i texten. Annars går det utmärkt att bara läsa den här listan som en sammanfattning utan att klicka på länkarna.

  1. Skapa rätt förutsättningar för texten i sammanhanget. På en större arbetsplats kan det till exempel innebära att det finns tid avsatt i projektet till att skriva texter, att skribenten är med redan från början i projektet, att det är en professionell skribent som skriver texterna – eller som granskar texterna efteråt och att vikten av att skriva begripliga texter är förankrad på högsta nivå i organisationen.
  2. Anpassa texten efter syfte och mottagare. Börja allt textarbete med att svara på två frågor: Vem ska läsa texten? Varför ska de läsa texten? Därefter anpassar du texten efter det. Anpassa på alla nivåer: ord, meningar, innehåll och så vidare. Din läsare har frågor som hen vill få svar på. Se till att svara på dem i texten.
  3. Skriv det viktigaste först. Fall inte i fällan att berätta saker i den ordning som de hände – till exempel att börja en rapport med bakgrunden till varför projektet kom till. Det är inte viktigast för läsaren.
  4. Använd du-tilltal – eller uppmaningar om det är något som läsaren ska göra. Skriv texten till läsaren, inte om läsaren. Skriv alltså Läs texten och inte Läsaren ombedes att läsa texten. Jag tycker oftast att det fungerar att använda du även om texten vänder sig till flera personer, eftersom det i allmänhet är en person i taget som läser texten. Undvik Du och Ni med stor bokstav.
  5. Skriv korrekt. Många irriterar sig på språkfel och den irritationen ger dig ett sämre utgångsläge om du vill nå ut med ditt budskap. Korrekturläs din text ordentligt när du har skrivit den – och låt ännu hellre någon annan läsa texten också. Undvik särskrivningar och ha koll på de och dem. Slå upp ord och uttryck som du är osäker på.
  6. Skriv tydliga rubriker. Använd verb i rubrikerna. Se till att rubrikerna har fler än ett ord. Skriv det viktigaste i texten redan i rubriken.
  7. Använd modern meningsbyggnad. Undvik meningar av typen Den av polisen avspärrade gräsmattan ska inte beträdas. Skriv i stället Gå inte på gräsmattan som polisen har spärrat av.
  8. Undvik byråkratspråk. Med byråkratspråk menar jag ett språk som är onödigt formellt och krångligt, och som inte utgår från läsarens bästa. Skriv så att läsaren förstår. Använd verb, placera verbet tidigt i meningen och undvik de så kallade nakna substantiven.
  9. Skriv enkelt. Använd moderna och konkreta ord.
  10. Undvik att störa läsaren. Vad menar jag med det nu då? Jo, om jag vet att det finns ett skrivsätt som visserligen är språkligt korrekt men som många ändå irriterar sig på – kanske för att det inte ansågs korrekt när de gick i skolan – så kan jag undvika det uttrycket om det finns ett annat sätt att skriva som också är korrekt och som jag bedömer inte kommer att störa läsningen.

Så där ja! Nu är det bara att sätta igång och skriva bra och begripliga texter. Lycka till!

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This