Korrekturläsning av texter på din arbetsplats

Korrekturläsning är att kontrollera att texten är korrekt och att den följer dagens språkregler. När jag korrekturläser en text ser jag till att den är rättstavad och konsekvent och att den inte innehåller några språkfel, till exempel syftningsfel. Jag kontrollerar även att kommatecken och andra skiljetecken används korrekt.

Det finns mycket att vinna på att ha korrekta texter. Ett fel sticker lätt ut och stör läsaren – och du vill ju att dina texter ska vara tydliga och lätta att läsa. Dessutom finns risken att läsarna tappar förtroende för dig och din arbetsplats om texterna innehåller fel. Vägen till korrekta texter stavas korrekturläsning.

Ofta behöver texten mer än korrekturläsning

De flesta texter behöver dock en mer omfattande granskning än bara en korrekturläsning. Min expertkompetens som examinerad språkkonsult i svenska är just att göra en mer avancerad textgranskning. Här kan du läsa mer om olika nivåer av textgranskning.

Det är i princip bara texter som är skrivna av en professionell skribent, språkkonsult, journalist, copywriter eller liknande som klarar sig med en ytlig korrekturläsning. Alla andra texter brukar behöva en mer omfattande genomgång. Särskilt texter som är skrivna inom en organisation som traditionellt använder en byråkratisk eller akademisk stil brukar behöva en mer omfattande granskning.

Vill du veta vad din text behöver? Kontakta mig så kan jag titta på din text och ge förslag på vad texten behöver och vad det skulle kosta.

Korrekturläsning illustreras av att Jenny jobbar vid sitt skrivbord med en dator med två skärmar.
Jenny Forsberg korrekturläser text

Vad kan du göra på egen hand?

Det är förstås inte alltid det finns tid och budget att anlita någon som kontrollerar varje text. Då finns det mycket du kan göra på egen hand. Här kommer några tips:

Låt någon annan läsa texten

Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att se sina egna fel. Låt kollegerna veta att du gärna hjälper dem med korrekturläsning. Be själv om hjälp med korrekturläsning när du behöver det.

Använd hjälpmedel – ordböcker och dator

Slå upp ord i Svenska Akademiens ordlista – i en fysisk ordbok eller på svenska.se. Gör det om du är det minsta osäker på hur ett ord stavas eller böjs. Ingen kan ha allt i huvudet; även vi professionella textmänniskor slår upp ord. Det ligger ingen prestige i det, utan det är en styrka att ha kunskapen om var man slår upp vad och var man kan få hjälp med språkfrågor.

Slå upp skrivregler i Svenska skrivregler. Där får du reda på allt om till exempel skiljetecken, siffror, förkortningar och avstavning.

Titta i Språkrådets frågelåda om du har en språkfråga – eller ställ din fråga direkt till dem om du inte hittar svaret.

Använd datorns hjälpmedel: gör en stavningskontroll, sök på dubbla mellanslag och mellanslag före punkt, komma, kolon och semikolon och kontrollera att allt är korrekt använt.

Gör texten konsekvent. Även här kan du använda sökfunktionen. Ska det stå idag eller i dag, kvalité eller kvalitet?

Skriv ut texten och få nytt perspektiv

När du har dragit nytta av datorns alla verktyg: skriv ut texten och läs den på papper. Du ser garanterat nya saker. Det kan också fungera att byta teckensnitt för att se på texten på ett annat sätt.

Några saker att kontrollera i en layoutad text

Är texten redan layoutad? För en formgiven bok, broschyr eller liknande kan du behöva titta på även andra saker än de rent språkliga: Är rubriknivåerna korrekta och konsekventa? Är det rätt typsnitt på rätt ställe? Är det lika stort utrymme mellan rubriker och löptext överallt? Stämmer sidnumreringen och kapitelnumreringen?

Om texten är layoutad behöver du även kontrollera att avstavningarna är korrekta. Gå igenom högermarginalen en gång extra, stanna till på varje bindestreck och kontrollera att avstavningen är korrekt.

Behöver din arbetsplats hjälp med korrekturläsning?

Behöver du texthjälp på din arbetsplats? Jag har hjälpt företag, myndigheter och andra organisationer att göra begripliga texter sedan 1999. Varmt välkommen med din förfrågan!

Share This