Korrekturläsning av din text

Behöver din arbetsplats hjälp med korrekturläsning av texter? Jag har många års erfarenhet av att korrekturläsa och språkgranska texter åt företag och myndigheter. Hör av dig till mig för att få ett kostnadsförslag för korrekturläsning eller språkgranskning av din text.

Korrekturläsning och språkgranskning – vad är skillnaden?

Korrekturläsning innebär att jag kontrollerar att texten är korrekt och att den följer dagens skrivregler. En korrekturläsning är en språkgranskning på nivå 1. Men en text kan granskas på fler nivåer än så.

När jag gör en mer avancerad språkgranskning än bara korrekturläsning anpassar jag texten efter syfte och målgrupp, kontrollerar ordval och stil och ser till att texten hänger ihop på ett tydligt sätt. Detta kallas nivå 2.

När jag språkgranskar på nivå 3 arbetar jag även med rubriker och disposition för att lyfta  fram textens budskap, så att den kommunicerar det den ska.

Ofta behöver texten mer än korrekturläsning

En text som är skriven av flera olika skribenter behöver ofta en mer avancerad språkgranskning än ren korrekturläsning. Samma sak brukar gälla texter som är skrivna av någon som inte är skribent, språkkonsult, journalist, copywriter eller liknande till yrket. Även texter som är skrivna i en organisation som traditionellt använder en byråkratisk eller akademisk stil brukar behöva en språkgranskning på nivå 2 eller 3.

Hur vet jag om texten behöver korrekturläsning eller språkgranskning?

Det enklaste sättet att få veta om texten behöver korrekturläsning eller språkgranskning är att mejla den till mig. Då kan jag titta på den och komma med ett förslag på vad texten behöver, inklusive ett kostnadsförslag.

Behöver din text korrekturläsning eller språkgranskning?

Har din arbetsplats texter som behöver korrekturläsning eller språkgranskning? Jag korrekturläser och språkgranskar de flesta typer av texter, till exempel webbtexter, rapporter, artiklar, broschyrer, kundbrev och marknadsmaterial. Varmt välkommen att kontakta mig så kan vi komma överens om vad din arbetsplats behöver.

Share This