Egen eller egna?

Heter det min egen bok eller min egna bok? Mitt eget skrivbord eller mitt egna skrivbord? Båda varianterna förekommer, men vilken är rätt? Min egen bok De former som rekommenderas av egen är: min egen bokmitt eget skrivbordmina egna böcker. Så här skriver Språkrådet i...

Lättlästa texter tar tid

Behöver du lättlästa texter, alltså texter som är enklare att läsa än de vanliga texterna? Kanske ska det finnas en lättläst del av organisationens webbplats eller en lättläst version av en informationsbroschyr? Tänk på att avsätta tillräckligt med tid till att jobba...

Är barnet glad eller glatt?

Vilken av följande två meningar är rätt? Ditt barn blir förhoppningsvis glad och nöjd. Ditt barn blir förhoppningsvis glatt och nöjt. För många av oss vacklar språkkänslan inför den här meningen. Ordet barnet har t-genus, så då borde adjektiven böjas enligt det,...

Skriv en jobbannons

Är det dags att rekrytera personal? Här kommer några tips för att skriva en begriplig jobbannons som lockar rätt personer. Skriv en tydlig rubrik Se till att annonsens rubrik innehåller yrket eller rollen ni söker och eventuella andra specifikationer. Även namnet på...

Ställ språkfrågor till Språkrådet

Har du en språkfråga? Du vet väl att du kan ställa språkfrågor till Språkrådet? Språkrådet jobbar med språkvård och språkpolitik som en del av Institutionen för språk och folkminnen.Och så har de alltså som en av sina uppgifter att svara på allmänhetens...