Som skribent vill jag gärna vara trovärdig. En korrekt text skapar förtroende, medan en massa småfel får läsaren att haka upp sig och kanske inte ta till sig budskapet ordentligt. Vad behöver man då tänka på för att skriva en korrekt text?

Slå upp

Först och främst gäller det naturligtvis att stava rätt. Slå upp ordet i Svenska Akademiens ordlista (Norstedts 1998) om du är det minsta osäker. Där slår du även upp hur du böjer orden. Hur var det nu, en ordförande, två …? Stavfel och rena skrivfel upptäcker du dessutom lätt med hjälp av datorns rättstavningsprogram. Datorns sökfunktion är också ovärderlig för dig som vill skriva korrekt. Med hjälp av den kan du söka efter dubbla mellanslag, felaktiga mellanslag före punkt och kommatecken och så vidare.

Skriv konsekvent

Är din text konsekvent? Benämner du saker likadant varje gång de nämns? Om du i hela texten har kallat ditt arbetsredskap för en dator och plötsligt benämner den pc kan läsaren bli förvirrad. Menar du samma sak eller har du gått över till att prata om något annat? En del ord kan stavas på olika sätt. Bestäm dig för en variant och håll dig till den. Blanda inte ska och skall eller igår och i går.

Fler tips

Fler tips för att skriva korrekt:

  • Skriv ihop sammansatta ord. Menar du för skolan eller förskolan?
  • Undvik att förkorta ord. Läsbarheten ökar om du skriver ut hela orden.
  • Välj svenska ord. Skriv e-post och inte e-mail eller mail.
  • Skriv modern svenskadelta är bättre än deltaga.
  • Undvik talspråk. Använd er och vår, inte eran och våran.

Till sist: korrekturläs texten på papper! Jag lovar att du kommer att se saker som du missade på skärmen. Ännu bättre är att låta en kollega läsa din text. Det är lätt att bli blind för sina egna fel.

Vill du skriva bättre i jobbet?

Skriver du texter i jobbet och känner dig osäker? Varmt välkommen till självstudiekursen Skriv tydliga texter.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This