Få hjälp att skriva lättläst

Behöver din arbetsplats lättlästa texter, alltså texter som är ännu lättare att läsa än de vanliga, begripliga texterna? Då har du kommit rätt.

Jobbar du på en myndighet? Då vet du hur viktigt det är att medborgarna får tillgång till samhällsinformation som de förstår. För de flesta läsare räcker det med klarspråk, men en del behöver lättlästa texter. Därför bör ni erbjuda lättlästa versioner av åtminstone era viktigaste texter.

Även många företag och andra organisationer har förstås behov av lättlästa texter, till exempel för att ni vänder er till nyanlända eller personer med någon funktionsnedsättning – eller för att ni vill att det ni erbjuder ska kunna nå även dessa personer.

Läs mer:

Kontakta mig för att få hjälp att skriva lättläst

Jag hjälper er gärna att skriva lättlästa texter. Kanske behöver ni webbtext, en broschyr eller något annat informations- eller marknadsmaterial. Varmt välkommen att kontakta mig och berätta vilka texter ni behöver hjälp med, vem som ska läsa dem och varför.


Jenny gjorde ett bra och noggrant jobb med att göra utställningens texter lättlästa. Hon var väldigt lyhörd för att innehållet behölls även när textmängden behövde minskas drastiskt.

/Tora Schlyter, utställningspedagog, Dunkers kulturhus, Helsingborgs stadNågra tips när din organisation tar fram lättlästa texter

Här kommer några tips att tänka på när ni tar fram lättlästa texter:

Bestäm vem som är målgrupp för den lättlästa texten

Precis som för alla andra texter så behöver vi bestämma eller ta reda på vem som är målgrupp för den lättlästa texten. Vem ska läsa texterna? De som behöver lättlästa texter är inte en enhetlig grupp.

En person som har en intellektuell funktionsnedsättning som gör att hen har svårt att se sammanhang behöver en helt annan text än en mycket läsvan akademiker med svenska som andraspråk. Att göra en målgruppsanalys är en viktig del i att skriva lättlästa texter.

Skriv om en liten del av texten till lättläst först

Börja med att skriva om en liten del av texten till lättläst. Det är ett tips för er som ska påbörja ett projekt att skriva om texter till lättläst. Lättlästa texter kräver ofta fler beslut än vanliga begripliga texter. Vad ska förklaras? Behöver någon information väljas bort? Hur långa får texterna vara?

Om ni börjar omarbeta en mindre del av texten kan ni fatta många av besluten tidigt i projektet och slipper göra så stora ändringar senare i texten.

Avsätt tid för att gå igenom de lättlästa texterna

Oavsett om ni har en intern skribent som skriver lättläst eller om ni anlitar någon extern behöver ni avsätta tid för att gå igenom texterna. Ofta kan det vara bra att ni gör en första omarbetning, där ni väljer ut vilken information som ska vara kvar i den lättlästa texten och vad som eventuellt kan strykas. Därefter kan skribenten som ska skriva om texten till lättläst göra sitt jobb. Och sedan går ni igenom texten igen.

Share This