Klartext skriver lättläst

Behöver din arbetsplats lättlästa texter? Det är texter som är anpassade efter en målgrupp som har någon typ av läshinder och därför har svårt att läsa en vanlig begriplig text. Ett läshinder kan till exempel vara att läsarna är ovana vid att läsa, har ett annat modersmål än svenska, att de har läs- och skrivsvårigheter eller en funktionsnedsättning.

Jobbar du på en myndighet bör ni ha lättläst text på er webbplats om vad ni gör och hur man kontaktar er och även sådan information som är av centralt samhällsintresse.

Även företag och andra organisationer kan förstås ha behov av lättlästa texter, till exempel för att ni vänder er till nyanlända eller personer med någon funktionsnedsättning.

Lättlästa texter för olika målgrupper

Precis som för alla texter behöver ni bestämma er för vem som ska läsa texten och varför, och sedan anpassa texterna efter just den målgrupp som ni riktar er till. Alla som behöver lättlästa texter har inte samma behov. Vilka behov har dina läsare?

Kontakta mig för att få hjälp att skriva lättläst

Jag hjälper er gärna att skriva lättlästa texter. Kanske behöver ni webbtext, en broschyr eller något annat informations- eller marknadsmaterial. Varmt välkommen att kontakta mig och berätta vilka texter ni behöver hjälp med, vem som ska läsa dem och varför.

Vi hörs!


Jenny gjorde ett bra och noggrant jobb med att göra utställningens texter lättlästa. Hon var väldigt lyhörd för att innehållet behölls även när textmängden behövde minskas drastiskt.

/Tora Schlyter, utställningspedagog, Dunkers kulturhus, Helsingborgs stad

Share This