Ett knep för att göra din text lättare att läsa är att använda verb. Med verbens hjälp blir det lättare att få med människor i texten, det blir tydligare vem som gör vad. Och visst blir texten begripligare om jag skriver pröva än om jag skriver göra till föremål för prövning?

Här är ett antal verb som är enklare att läsa än de längre substantivuttrycken:

  • besöka (avlägga besök hos)
  • yttra sig (inkomma med ett yttrande)
  • undersöka (göra en undersökning)
  • granska (vidta en granskning)
  • studera (bedriva studier)
  • inventera (genomföra inventering).

Se även till att verben är aktiva. Skriv alltså jag skriver texten istället för texten skrivs. Det gör budskapet tydligare.

Om vi i stället använder för många substantiv blir texten ofta krånglig och byråkratisk. En anledning till att vissa svenska texter innehåller för få verb kan vara inflytandet från engelskan, som använder betydligt fler substantiv än svenskan. Men ta inte efter det när du skriver på svenska. Använd verb!

 

Om Klartext

Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag och myndigheter. Din arbetsplats kan få hjälp med att skriva nyhetsbrev och webbtext, blogga, kommunicera i sociala medier eller ta fram språkliga riktlinjer för texter.

Du som enskild skribent är också varmt välkommen att gå onlinekurserna Skriv tydliga texter och Lär dig skilja mellan de och dem på en timme.

Behöver du texthjälp? Eller vill du veta mer? Hör av dig till Jenny Forsberg på jenny@iklartext.se.