Texter som består av moderna, konkreta och tydliga ord och uttryck är lättare att läsa. I många texter används alldeles för svåra eller byråkratiska ord helt i onödan. Använd inte formella eller ålderdomliga ord av gammal vana.

Här följer några ord och uttryck som du ofta kan byta ut mot enklare uttryck för att få en begripligare text:

Undvik Skriv hellre
skall ska
ej inte
återfinns finns
ämnar vill, tänker, planerar att
erhåller får
särskilt beaktande särskild uppmärksamhet
i erforderligt fall om det behövs, om det krävs
tillse se till
initieras påbörjas
föreligger finns
ansvaret åvilar dem de har ansvaret
uppbär stöd får stöd
är oförhindrad har möjlighet, inte är förhindrad
inkommit kommit in
per automatik automatiskt
beakta ta hänsyn till

Du hittar fler exempel på ord och uttryck att undvika i Svarta listan från Regeringskansliet.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This