Som du vet så utvecklas språket hela tiden. Det gör att många språkregler som gällde för två, tre eller fyra decennier sedan har ändrats eller luckrats upp. Du har säkert hört mig eller någon annan språkvårdare säga att ”man kan säga både och” om två skrivsätt, varav det ena tidigare ansågs felaktigt.

Så hur ska man förhålla sig till språkets förändring? Jag rekommenderar dig att göra två saker:

  1. Ta reda på vilka språkregler som gäller i dag. Om du vet vad som är rätt kan du lättare argumentera för att du skriver som du gör.
  2. Välj det skrivsätt som stör läsaren minst.

Vadå stör läsaren?

Vad menar jag då med att ett skrivsätt stör läsaren? Jo, om det finns två möjliga skrivsätt och du vet att många av dina läsare har lärt sig (till exempel när de gick i skolan) att ett av dem är rätt och det andra är fel så väljer du det som tidigare ansågs vara rätt. Även om du vet att båda skrivsätten är rätt så är det inte säkert att dina läsare vet det, och då finns risken att deras läsupplevelse blir störd.

Bevarar jag inte det gamla då?

Men bevarar jag inte ett gammalt och mossigt språkbruk då? Jo, den risken finns förstås, och här kommer min första rekommendation in. Om du vet vilka språkregler som gäller i dag så kan du fatta ett medvetet beslut vid varje enskilt tillfälle. Jag menar att det ofta är bäst att välja det skrivsätt som stör minst. Du kanske tycker att det bästa skrivsättet är det som skyndar på språkutvecklingen. Har du kunskapen om språkreglerna så kan du själv fatta beslutet.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This