UX-skribent – få hjälp med mikrocopy och användardokumentation

Har ni en webbplats, en app eller en programvara som ska vara enkel att använda? Som språkkonsult kan jag ta uppdrag som UX-skribent i olika typer av projekt som behöver svenska texter och har användaren i fokus.

UX-skribent – vad är det?

UX står för User Experience – användarupplevelse på svenska. En UX-skribent – från engelskans UX writer – skriver de texter som möter användarna av en webbplats, en programvara, en app, en webbtjänst och så vidare. Medan UX-designern (som även kan kallas interaktionsdesigner eller användbarhetsdesigner) designar tjänsten eller programmet så att det blir så bra som möjligt för användaren så skriver UX-skribenten texter som gör att tjänsten eller programmet blir så bra som möjligt för användaren.

Som UX-skribent kan jag skriva det som ibland kallas mikrocopy, alltså den text som förekommer i era användargränssnitt (knappar, menyer, felmeddelanden, förklaringar och så vidare). Jag ser till att terminologin blir användbar och konsekvent. En UX-skribent kan även kallas microcopywriter eller webbcopywriter.

UX-skribent skriver användardokumentation

Som UX-skribent hjälper jag er gärna att ta fram pedagogisk och användbar användardokumentation på svenska. Kanske behöver ni ett hjälpsystem med online-hjälp eller en användarmanual, eller är det dags att uppdatera de gamla? Om jag skriver texterna både till gränssnittet och till användardokumentationen så får jag överblicken och kan se till att helheten blir konsekvent.

Ta in en UX-skribent tidigt i projektet

Störst nytta har ni av mig som UX-skribent om jag är med redan från början i projektet. Om jag är med på utvecklingsmötena kan jag ha synpunkter på både språk och design (för jo, de hänger ihop).

Ni har mycket att vinna på att jag jobbar tillsammans med de som bygger och designar programmet. Det blir lättare att se hur mycket utrymme texterna behöver på en webbplats eller i en app. Jag kan upptäcka om systemet är svårt att förklara pedagogiskt, för att det inte är designat på bästa sätt för användarna. Det finns mycket tid och pengar att spara på att jag som UX-skribent kan påpeka sådant medan programmet fortfarande är en prototyp eller en skiss.

Behöver din organisation en UX-skribent?

Vill du anlita mig som UX-skribent? Varmt välkommen att kontakta mig och berätta mer om vad din organisation behöver.


Att få en genomgång och omskrivning av användarmanualen gav oss mycket. Nu är den enhetlig, bättre disponerad och har ett språk som är lättare för användarna att ta till sig. Att skriva pedagogiskt var inte lätt, men efter översynen tycker vi att vi har en användarmanual som passar både våra användare och de som kommer nya in i vår verksamhet.

//Camilla Sandholm, Projektledare, Familjebostäder

Share This