Arbetar du i ett projekt där du tänker anlita en språkkonsult eller skribent? Se till att den personen är med i projektet redan från början.

Men, tänker du kanske, blir det inte dyrt om textmänniskan ska vara med hela tiden? Nej, faktum är att du kan spara en hel del tid och pengar på att den som ska skriva texterna är med från start.

En språkkonsult som kommer in på slutet gör ett sämre jobb

Många projekt tar in en språkkonsult först när resten av jobbet är färdigt. Om språkkonsulten ska skriva användardokumentation till exempel, så är det inte helt ovanligt att hen kommer in först när systemet redan är färdigutvecklat.

Om det handlar om en ny webbplats som ska tas fram så händer det att den som är ansvarig för att producera webbplatsen också får ansvaret för att ta fram texterna, och att språkkonsulten sedan kommer in och ska fixa till texterna så gott det går efteråt.

En skribent som är med från början är mer effektiv

Tänk dig i stället att den som ska skriva användardokumentationen är med redan medan systemet utvecklas. Om skribenten jobbar sida vid sida med de som bygger och designar programmet har alla inblandade nytta av varandra och kan effektivisera arbetsprocessen.

Om skribenten upptäcker att en del av systemet är nästan omöjligt att beskriva beror det ofta på att det inte är designat på bästa sätt för användarna. Då finns mycket tid och pengar att spara på att skribenten kan påpeka det medan programmet fortfarande är en prototyp eller en skiss.

Webbplatsen blir bättre när skribenten är med från början

Samma sak gäller i exemplet med webbtexterna. Tänk dig att språkkonsulten är med som skribent i projektet från början i stället för att komma in som textgranskare i slutet. Det gör det lättare att se hur mycket utrymme texterna behöver på sidan.

Om texterna skrivs tidigt blir det tydligt hur strukturen ska se ut på webbplatsen. En skribent som är med på utvecklingsmötena kan ha synpunkter på både språk och design (för jo, de hänger ihop). Webbplatsen blir bra redan från början i stället för att den behöver uppdateras med en ny version direkt. Det spar tid och pengar.

Behöver du en skribent i ditt projekt?

Jag skriver texter åt företag och myndigheter, till exempel webbtexter och användardokumentation. Behöver du hjälp att skriva texter? Varmt välkommen att kontakta mig så kommer vi överens om hur vi bäst kan arbeta ihop.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This