Jag vill verkligen slå ett slag för att slå upp allt som du är osäker på när du skriver en text. Här får du tips på var du slår upp olika saker.

Gör det till en vana att slå upp

Ingen kan ha alla skrivregler i huvudet, och de flesta av oss har säkert ord som vi alltid blir osäkra på hur de stavas eller böjs. Det är inget konstigt med det, och det är ingen svaghet att slå upp saker. Du behöver inte lära dig allt utantill, men du behöver lära dig var du kan slå upp allt. Gör det till en vana att slå upp saker när du skriver.

Svenska akademiens ordlista

I SAOL, Svenska Akademiens ordlista, slår du upp hur ett ord stavas eller böjs. SAOL brukar betraktas som ett rättesnöre i svenska språket, så det är en grundläggande ordbok för dig som skriver. Den senaste upplagan är från 2015, och jag kan verkligen rekommendera att ha ett exemplar av den i bokhyllan på din arbetsplats – eller var du nu befinner dig när du skriver dina texter.

Om du inte vill skaffa den fysiska boken går det även utmärkt att söka i ordlistan på svenska.se. Där söker du samtidigt som i SAOL även i Svensk ordbok och det historiska uppslagsverket Svenska Akademiens ordbok (mer om dem nedan).

Svenska skrivregler

I Svenska skrivregler slår du upp språkregler, till exempel när det ska vara stor eller liten bokstav, när man skriver tal med siffror eller bokstäver eller hur ett ord förkortas. Svenska skrivregler ges ut av Språkrådet och finns som e-bok eller pappersbok.

Språkrådets frågelåda

Många av reglerna i Svenska skrivregler hittar du även i Språkrådets frågelåda. Där finns en sökfunktion så att du kan söka på din fråga.

Kontakta Språkrådet

Om du inte hittar ditt svar i frågelådan kan du i stället ställa din fråga direkt till Språkrådet. Språkrådgivningen är öppen för alla. Du kan ringa, mejla eller twittra till dem. Här hittar du alla Språkrådets kontaktuppgifter.

Myndigheternas skrivregler

Om du skriver texter för en myndighet behöver du även använda Myndigheternas skrivregler. Den är mer specifik för myndigheters texter och ger tydligare råd om hur man faktiskt bör skriva. Om du är anställd på en myndighet hittar du förhoppningsvis boken i bokhyllan där. Här kan du ladda ner en gratis pdf med Myndigheternas skrivregler.

Fler ordböcker

Det finns även några ordböcker till som är mycket användbara:

  • Svenskt språkbruk – en konstruktionsordbok, där du slår upp hur ord och uttryck konstrueras, till exempel vilken preposition som hör ihop med ett visst uttryck.
  • Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien – där slår du upp vad ett ord betyder. Lättast söker du i den på svenska.se.
  • Svenska Akademiens ordbok, SAOB – en historisk ordbok över det svenska språket från 1521 och fram till i dag. Det är en ordbok i många band. Arbetet med ordboken har pågått sedan slutet av 1700-talet, och man har hittills kommit till bokstaven v i alfabetet. Eftersom SAOB är en historisk ordbok kan du inte använda den för att ta reda på hur språket används idag – det kan ha ändrats sedan ordboksartikeln skrevs. SAOB är däremot utmärkt om du vill veta ett ords ursprung. Du kan söka i den på svenska.se.

De tre viktigaste källorna

Sammanfattningsvis skulle jag säga att det i första hand är de här tre källorna som du behöver använda i ditt dagliga skrivarbete:

Vill du ha korrekta och begripliga texter?

Vill du ha begripliga och korrekta texter som är anpassade efter läsarna? Jag skriver och omarbetar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Kontakta mig, Jenny Forsberg, examinerad språkkonsult i svenska på Klartext, för att få ett kostnadsförslag.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This