Hur vet man om det ska vara de eller dem? Och varför är det så svårt? Det får du veta i det här språkbrevet.

De eller dem – de flesta av oss säger dom

Varför är så svårt med de eller dem? Varför blir det fel? Vi tvekar ju aldrig mellan jag och mig. Där talar språkkänslan klart och tydligt om för oss att det heter Jag sprang fortast och Spara en tårtbit åt mig.

Jo, de flesta av oss säger dom som en talspråklig motsvarighet till både de och dem. När vi sedan ska skriva ner alla dessa dom måste vi plötsligt lära oss en regel som vi faktiskt inte tillämpar alls när vi pratar. Inte konstigt att vi blir osäkra.

De eller dem – lär dig knepet för att välja rätt ord

Heter det Spara en tårtbit åt de eller Spara en tårtbit åt dem?

Det finns ett knep för att veta om du ska skriva de eller dem. Du kan nämligen utnyttja att din språkkänsla inte tar fel på till exempel jag och mig. Nästa gång du hamnar i en situation där du tvekar mellan de och dem provar du med jag eller mig istället. Ordet jag har nämligen samma form som de, liksom mig har samma form som dem.

Vi testar: heter det Spara en tårtbit åt de eller Spara en tårtbit åt dem? Om vi byter ut orden så ser vi genast att det heter Spara en tårtbit åt mig. Och mig hade ju samma form som dem. Alltså ska det vara Spara en tårtbit åt dem. Använd det här knepet varje gång du är osäker!

De eller dem – subjekt och objekt

Vad är det för skillnad mellan de och dem? Orden fyller olika funktion i en mening eller en sats. De används som subjekt, det vill säga det är den som gör något i satsen: De la bananerna på bordet. Dem används som objekt, det vill säga något som blir utsatt för något i en sats: Maria la dem på bordet.

Lär dig skriva bättre i jobbet

Skriver du texter i jobbet? Känner du dig ibland osäker på att skriva? I onlinekursen Skriv tydliga texter får du verktygen som gör dig säker. Du lär dig skriva begripliga, professionella texter på svenska och får veta hur du får budskapet att nå fram till målgruppen. Dessutom får du svar på många av de vanligaste språkfrågorna.

Vill du också bli en säker skribent? Läs mer om kursen Skriv tydliga texter:

Läs mer

Lär dig skilja mellan de och dem på en timme – en kort onlinekurs där du jobbar helt på egen hand

Använd de som bestämd artikel och demonstrativt pronomen

De som eller dem som – båda fungerar i relativsatser

Dom-reform: ska vi skriva dom i stället för de eller dem?

Språkrådets frågelåda om de eller dem

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This