Du som läser det här språkbrevet vet att jag förespråkar du-tilltal i texter. Det är lättare för läsarna att ta till sig en text som riktar sig direkt till dem än en text som talar om dem.

Skriv alltså hellre Du måste ha en giltig biljett under hela resan än Resenär är skyldig att inneha giltigt färdbevis under hela resan.

Du kan fungera även när du vänder dig till flera

Vilket är det bästa tilltalet när texten riktar sig till fler än en person? Här finns det flera vägar att gå. Ett sätt är att ändå använda du-tilltal.

Ett fastighetsbolag som skriver ett brev till lägenhetsinnehavarna i ett hus kan till exempel använda du-tilltal. Även om det ibland bor flera i samma lägenhet så är det förmodligen bara en person åt gången som läser texten. Då tycker jag att det är en bra lösning att skriva Vi behöver komma in i din lägenhet den 1 juni. Men det är inte heller fel att skriva Vi behöver komma in i er lägenhet.

I ett brev till ett företag kan det också fungera bra med du-tilltal, av samma anledning som ovan: vi kan räkna med att det bara är en person åt gången som läser brevet. Kanske behöver tilltalet ibland kompletteras med uttryck som företaget där du arbetar, företaget som du representerar eller kanske bara företaget eller din arbetsplats.

Använd du när du vänder dig till en

Att använda ni-tilltal när textens mottagare bara är en person blir däremot inte bra. Många läsare reagerar mot ni-tilltal och tycker att det skapar distans. Sådana reaktioner kan för övrigt uppstå även i talspråk. Äldre personer minns en tid när ni var ett nedsättande tilltal och kan reagera negativt på det. Använd du när du vänder dig till en person.

Undvik Du och Ni med stor bokstav

Jag rekommenderar inte heller Du och Ni med stor bokstav. Ni med stort N är okej enligt Svenska skrivregler, men då handlar det om att man niar någon av artighet, och det är alltså inget jag rekommenderar. Här kan du läsa mer om du och ni i Språkrådets frågelåda.

Vill du nå ut med ditt budskap?

Vill du ha effektiva texter med ett tilltal som gör att budskapet når fram? Jag språkgranskar, skriver och omarbetar svenska texter åt företag och myndigheter. Varmt välkommen att kontakta mig redan idag för att få ett kostnadsförslag.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This