Skriver du Utensiliesaneringsverksamhet bedrivs i sektorn för matberedningsfunktionen när du menar Pappa diskar i köket?

Nej, självklart inte, men ibland har vi skribenter en förmåga att krångla till våra texter mer än vi behöver. Vi kanske använder svårare ord än nödvändigt, undviker att skriva vem som gör vad, eller krånglar till meningsbyggnaden. Här får du sju tips om hur du skriver texter som dina läsare lätt kan ta till sig:

  1. Välj vanliga, konkreta ord. Skriv till exempel har hand om istället för handhaver.
  2. Använd verb. Nästa vecka värvar vi medlemmar är tydligare och lättare att förstå än Nästa vecka bedriver vi medlemsvärvning.
  3. Använd aktiva verb. Skriv jag bygger huset, inte huset byggs. Om du tydligt talar om för läsarna vem som gör vad får de lättare att följa med i texten.
  4. Tilltala dina läsare med du. Var tydlig med vad du förväntar dig av dina läsare och hur informationen rör dem.
  5. Använd läsarens egna ord. Förstår läsarna de ord som du använder, eller har du använt fackuttryck inom ett område som inte är deras eget?
  6. Använd många sambandsord. Ord som därför, nämligen och för att talar om för läsarna hur din text hänger ihop.
  7. Skriv korrekt. Läs igenom din text eller låt en kollega läsa den. Använd ordböcker och stavningskontroll.
Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This