Hur skriver man en bra rubrik? En bra rubrik ska väcka läsarens intresse. Den ska få dina läsare att bli nyfikna, att vilja läsa hela texten. Att dessutom använda mellanrubriker inne i texten är ett annat sätt att locka läsaren att läsa vidare i texten.

Använd de viktigaste nyckelorden för att skriva bra rubriker

Så hur skriver man intresseväckande och bra rubriker? Här finns det några olika knep. Ett är plocka ut de viktigaste nyckelorden ur texten och återanvända dem i rubriken. Ett annat är att använda verb – tala om för läsaren vad som sägs, vad som görs och vad som händer. Om du har strukturerat din text väl och skrivit det viktigaste först i texten kan du även upprepa delar av textens första mening i rubriken.

Använd fler än ett ord i din rubrik

Bra rubriker består ofta av fler än ett ord. Använd gärna ett påstående (Rubriken är viktig), en uppmaning (Skriv rubriker) eller en fråga (Har du valt rätt rubrik?) i din rubrik. På så sätt gör du läsaren mer delaktig i texten. Det här språkbrevets tema kunde ha haft rubriken Rubriker, men i och med att jag valde Skriv rubriker istället involverar jag dig som läsare och visar att det är något som du ska vara med och göra. Gör det – skriv rubriker!

Vill du ha begripliga texter med bra rubriker?

Behöver din arbetsplats hjälp att göra era texter begripliga? Hör gärna av dig till mig. Jag skriver eller språkgranskar era texter. Då ser jag bland annat till att texterna har bra rubriker som lyfter fram det viktigaste i texten. Varmt välkommen att kontakta mig för att få ett kostnadsförslag.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This