Vad är det första som läsaren möter i en text? Jo, rubriken. Det är rubriken som väcker läsarens intresse. Din rubrik ska få dina läsare att bli nyfikna, att vilja läsa hela texten. Att dessutom använda mellanrubriker inne i texten är ett annat sätt att locka läsaren att läsa vidare i texten.

Några knep för att skriva tydliga rubriker

Så hur skriver man då tydliga och intresseväckande rubriker? Här finns det några olika knep. Ett är plocka ut de viktigaste nyckelorden ur texten och återanvända dem i rubriken. Ett annat är att använda verb – tala om för läsaren vad som sägs, vad som görs och vad som händer. Om du har strukturerat din text väl och skrivit det viktigaste först i texten kan du även upprepa delar av textens första mening i rubriken.

Använd fler än ett ord

Bra rubriker består ofta av fler än ett ord. Använd gärna ett påstående (Rubriken är viktig), en uppmaning (Skriv rubriker) eller en fråga (Har du valt rätt rubrik?) i din rubrik. På så sätt gör du läsaren mer delaktig i texten. Det här språkbrevets tema kunde ha haft rubriken Rubriker, men i och med att jag valde Skriv rubriker istället involverar jag dig som läsare och visar att det är något som du ska vara med och göra. Gör det – skriv rubriker!

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag och myndigheter. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva nyhetsbrev och webbtext, blogga, skriva lättlästa texter eller ta fram språkliga riktlinjer för text.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Behöver du texthjälp? Eller vill du veta mer? Hör av dig till Jenny Forsberg på jenny@iklartext.se.
Share This