Du har säkert sett de nakna substantiven. De förekommer i exempel som Värmekabel får inte kopplas till värmepost eller Färdbevis skall utan anmodan uppvisas för konduktör.

Vanligt i byråkratspråk

Särskilt vanliga är de nakna substantiven i myndighetsspråk och juridiskt språk. Nakna substantiv i din text kommer därför att ge texten en kanslispråklig och tungläst stil. Dessutom kan de förvirra läsaren. Om en företeelse är nämnd tidigare är det naturliga att använda bestämd form. Det är alltså färdbeviset som läsaren ska visa upp, inte färdbevis.

Hur klär man på substantiven?

Klä på substantiven i din text. Det kan du göra genom att använda något av följande:

  • bestämd form: Värmekabeln får inte kopplas till värmeposten.
  • plural: Värmekablar får inte kopplas till värmeposter.
  • obestämd artikel: En värmekabel får inte anslutas till en värmepost.
  • pronomen: Ingen värmekabel får anslutas till någon värmepost, eller kanske Din värmekabel får inte anslutas till din värmepost.

Dessutom finns det en mängd fasta uttryck, där substantivet ska vara naket, till exempel köpa hus eller äta frukost. I dessa fall behöver du förstås inte klä på dem.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This