En bra regel när du skriver är att verbet ska komma så tidigt som möjligt i meningen. Om det inte gör det kallas det för att meningen är vänstertung, och det kan göra texten svårare att läsa. Det kan också vara bra att tänka på att subjektet (den som gör något) och predikatet (verbet) ska stå i närheten av varandra. Läsarna tappar lätt bort sig om de får en massa bakgrundsinformation innan de får veta vad som händer.

I Klarspråkstestet för rapporter hittar jag den här vänstertunga meningen:

”Erfarenheterna av användandet av miljökonsekvensbeskrivningar och från det pågående arbetet med att utveckla strategiska miljökonsekvensbeskrivningar bör därvid kunna utnyttjas.”

Där finns också det här förslaget på hur den skulle kunna se ut i stället:

”Man bör då kunna utnyttja erfarenheterna dels från tidigare användning av miljökonsekvensbeskrivningar, dels från det pågående arbetet med strategiska miljökonsekvensbeskrivningar.”

Det är stor risk att en mening blir vänstertung om du inleder med uttryck som mot bakgrund av, när det gäller eller för att. Då kan det se ut så här:

”I avsikt att klarlägga om sambolagens övergripande syfte – att ge den svagare parten ett minimiskydd vid ett samboförhållandes upplösning – uppfyllts har utredningen anordnat två frågestunder.”

Då föreslår Klarspråkstestet i stället den här formuleringen:

”Utredningen har ordnat två frågestunder för att ta reda på om sambolagens övergripande syfte har uppfyllts, nämligen syftet att ge den svagare parten ett minimiskydd vid ett samboförhållandes upplösning.”

Det här kommer inte som någon nyhet för dig som är van vid att skriva begripligt och effektivt. Du vet att en text blir tydlig om man skriver det viktigaste först. Och det viktiga är ofta svaret på frågan Vad händer? Nämligen verbet.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This