Klartext skriver dina texter

Behöver din arbetsplats hjälp av en erfaren skribent och språkkonsult med att skriva era texter från grunden? Jag kan skriva texten med utgångspunkt i befintligt textmaterial eller samtal med er, eller också skriver vi texten tillsammans.

Vilka texter behöver ni?

Anlita Klartext för att skriva webbtext, användardokumentation eller marknadsmaterial som foldrar eller produktblad. Kanske har ni ett nyhetsbrev som ska ut varje vecka eller vill ha texter som marknadsför era tjänster eller produkter med hjälp av storytelling? Ni kan även få hjälp med att skriva till exempel tydliga offerter, säljande utskick till kunder, text i användargränssnitt – eller något annat. Hör av dig så pratar vi om vad ni behöver.

Vill du veta vad det kostar att Klartext skriver texten? Varmt välkommen att kontakta mig för att få ett kostnadsförslag.


Jag tycker att du skriver redigt och bra Jenny – det är verkligen toppen med en utomståendes klara blick!

/Karin Sundström, Regionbibliotek Stockholm, projektledare för Biblioteket rätt och lätt

Share This