Hur framhäver man det viktigaste i en text? Hur bestämmer man i vilken ordning informationen ska stå? Det finns en grundregel som fungerar för det mesta: skriv det viktigaste först!

Har du skrivit en lång text, kanske flera tiotals eller till och med hundratals sidor? Undrar du hur du kan göra den mer tillgänglig för dina läsare? Ett bra sätt är att skriva en sammanfattning och placera den allra först i texten. Den måttligt intresserade läsaren får reda på det viktigaste. Den mer intresserade blir nyfiken och vill veta bakgrunden.

Den här principen kan du även använda på delar av texten. Placera det viktigaste – kanske sammanfattande – stycket först i varje avsnitt. Låt den viktigaste – sammanfattande – meningen inleda varje stycke. Dina läsare får lättare att ta till sig din text oavsett om de skumläser eller om de läser texten på djupet.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This