Det är lättare att ta till sig en text som har en modern meningsbyggnad. I formella texter kan man ibland hitta meningar av den här typen:

Lagtexten säger att en stiftelse ska vara registrerad om det följer av de av stiftaren i stiftelseförordnandet meddelade föreskrifterna att den ska vara registrerad.

 

En sådan meningsbyggnad ger ett byråkratspråkligt intryck och gör texten knepig att läsa. Enklare uttryckt skulle meningen kunna se ut så här:

Enligt lagen ska en stiftelse vara registrerad om det står i stiftelsens föreskrifter.

 

Ett annat exempel är följande fras:

… de i forskarsamhället accepterade kraven …

 

Den blir lättare att läsa om du istället skriver:

… de krav som forskarsamhället har accepterat …

 

Förenkla eller vänd på de krångliga fraserna så går ditt budskap fram.

 

Vill du ha hjälp att skriva begripliga texter?

Vill du och din arbetsplats få hjälp att göra era texter begripliga? Jag skriver eller språkgranskar texterna åt er. Varmt välkommen att kontakta mig och berätta vad ni behöver hjälp med, så kan jag återkomma med ett kostnadsförslag.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This