Det är lättare att ta till sig en text som har en modern meningsbyggnad. I formella texter kan man ibland hitta meningar av den här typen:

Lagtexten säger att en stiftelse ska vara registrerad om det följer av de av stiftaren i stiftelseförordnandet meddelade föreskrifterna att den ska vara registrerad.

 

En sådan meningsbyggnad ger ett byråkratspråkligt intryck och gör texten knepig att läsa. Enklare uttryckt skulle meningen kunna se ut så här:

Enligt lagen ska en stiftelse vara registrerad om det står i stiftelsens föreskrifter.

 

Ett annat exempel är följande fras:

… de i forskarsamhället accepterade kraven …

 

Den blir lättare att läsa om du istället skriver:

… de krav som forskarsamhället har accepterat …

 

Förenkla eller vänd på de krångliga fraserna så går ditt budskap fram.

 

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag och myndigheter. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva nyhetsbrev och webbtext, blogga, skriva lättlästa texter eller ta fram språkliga riktlinjer för text.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Behöver du texthjälp? Eller vill du veta mer? Hör av dig till Jenny Forsberg på jenny@iklartext.se.
Share This