Språkgranskning och redigering av texter

En språkgranskning innebär att jag anpassar texten efter syfte och mottagare. Därför börjar arbetet alltid med en målgruppsanalys, för att avgöra vem som ska läsa texten och varför. Därefter kan jag språkgranska och föreslå förbättringar som gör att texten når fram till läsaren med bästa effekt. Resultatet blir en pedagogisk och begriplig text som följer rådande skrivregler.

Fyra nivåer av språkgranskning

Språkgranskning och textgranskning är två ord för samma sak. Jag granskar texter på olika nivåer. Genom att analysera texten och sammanhanget kan jag, i samråd med dig, avgöra vilken nivå texten behöver. De flesta texter behöver en mer avancerad granskning än den lägsta nivån. De fyra nivåerna är:

  1. Korrekturläsning. Det innebär att jag kontrollerar att texten är korrekt och att den följer dagens skrivregler. På denna nivå korrigerar jag språkliga fel som till exempel syftningsfel.
  2. Förutom korrektur anpassar jag texten efter syfte och målgrupp. Jag kontrollerar ordval, meningsbyggnad, stil och att texten hänger ihop på ett tydligt sätt.
  3. Jag arbetar med dispositionen och rubrikerna, förutom de två ovanstående nivåerna. Jag lyfter fram textens budskap, så att texten kommunicerar det du vill.
  4. Jag gör en total omarbetning och redigering av texten för en ny mottagargrupp eller ett nytt syfte. Det kan till exempel handla om tryckt marknadsmaterial som behöver omarbetas för att passa på er webbplats.
Språkgranskning illustreras av Jenny vid sin dator med två skärmar.
Jenny Forsberg språkgranskar texter

Kontakta mig för att beställa språkgranskning

Behöver din arbetsplats hjälp att språkgranska texter? Jag har hjälpt företag, myndigheter och andra organisationer att göra texter begripliga sedan 1999. Det kan handla om webbtexter, rapporter, artiklar, broschyrer, kundbrev och marknadsmaterial. Kontakta mig så kan jag titta på texten och föreslå vad den behöver, inklusive ett kostnadsförslag.

Exempel på språkgranskad text

Så här kan en mening se ut när jag har språkgranskat den:

Före:

När en ansökan om försäkring inkommer till bolaget gör berörd handläggare en riskanalys till bedömande av om försäkring skall meddelas och, i sådana fall, om några särskilda villkor skall påföras avtalet (reservationer).

Efter:

När vi får in en försäkringsansökan gör vi en riskanalys för att bedöma om du kan få en försäkring hos oss och om din försäkring ska ha några särskilda villkor.

Det här kan en språkgranskning förbättra

Det här är några saker som ofta behöver förbättras i texter:

  • Struktur: flytta om informationen så att det viktigaste står först i texten.
  • Du-tilltal: se till att texten riktar sig direkt till läsaren i stället för att skriva om läsaren.
  • Byråkratspråk: använd moderna ord och en modern meningsbyggnad.

Få förslag med Spåra ändringar i Word

När jag språkgranskar texter använder jag Spåra ändringar-funktionen i Word. På så sätt ser du tydligt vilka ändringar jag föreslår och kan själv välja vilka förslag du vill behålla. Du får också pedagogiska förklaringar av mer komplexa ändringsförslag.

Klagomålen upphörde med omarbetade texter

Så här säger en av Klartexts alla nöjda kunder:

Det tydligaste resultatet var att avdelningen Kundcenter, som tog emot klagomål kring blanketter och brev, inte längre fick några klagomål på brev efter att vi började använda de omskrivna versionerna av breven.

/Sverker Hemring, copywriter, SPP/Handelsbanken Liv

Välkommen att höra av dig

Behöver din arbetsplats hjälp med språkgranskning av texter idag? Varmt välkommen med din förfrågan!

Share This