CV för Jenny Forsberg

Sedan 2002 driver jag företaget Klartext, där jag jobbar med att skriva texter – till exempel webbtexter, nyhetsbrev och storytellingtexter. Dessutom omarbetar jag texter till lättläst och språkgranskar de flesta typer av text. I botten är jag examinerad språkkonsult i svenska, utbildad på språkkonsultprogrammet vid Stockholms universitet.

Jag har skrivit två böcker om att skriva bättre i jobbet: Tydliga texter och Skriv för din målgrupp.

Jenny Forsberg
Jenny Forsberg

Vad gör jag just nu?

Jag erbjuder följande onlinekurser i dag:

Dessutom tar jag uppdrag där jag språkgranskar och skriver text åt företag, myndigheter och andra organisationer.

Några av mina tidigare uppdrag

Eftersom jag har drivit Klartext sedan 2002 har jag hunnit med en del. Allt får förstås inte plats här. Hör gärna av dig om du vill veta mer!

Jag skriver lättlästa texter

Jag skriver gärna lättlästa texter. Under 2024 omarbetade jag texter till lättläst till GrönKvist. Det är ett program om privatekonomi som erbjuds i samverkan med flera myndigheter via Samordningsförbunden i Västmanland.

Under 2020 och 2021 var jag en av skribenterna som omarbetade nyheter om pandemin till lättlästa versioner för krisinformation.se. Det är MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som står bakom webbplatsen, och min uppdragsgivare var konsultfirman Expertinfo.

Under 2020 omarbetade jag olika webbtexter till lättläst för Borås stad, för både fritids- och folkhälsoförvaltningen och förskoleförvaltningen.

Våren 2020 skrev jag en lättläst version av slutrapporten för Digilitt.kom – ett projekt för att öka den digitala kompetensen hos medarbetare inom vård och omsorg i Skåne.

Jag har skrivit lättlästa webbtexter för MyRight, den svenska funktionshinderrörelsens biståndsorganisation. De behövde en lättläst version av delar av sin webbplats. Jag skrev en version som riktade sig till en målgrupp som har en intellektuell funktionsnedsättning.

Jag har skrivit lättlästa texter till en utställning om nyanlända på Dunkers kulturhus i Helsingborg, där målgruppen var unga personer som inte har svenska som modersmål. För Installatörsföretagen har jag skrivit lättlästa och pedagogiska texter för nyanlända som behöver hjälp att hitta sitt yrke i Sverige.

Jag har omarbetat en folder till lättläst för Hörselskadades distrikt i Stockholms län. Resultatet blev en pedagogisk folder med information för personer med hörselskada om hur de kan få hjälp med sin hörselskada.

Jag skriver

Hösten 2020 omarbetade jag kursbeskrivningar till onlinekursföretaget Learnesys kurser i Excel. Kursbeskrivningarna blev tydligare, mer läsarinriktade och mer säljande.

Under ett par år jobbade jag med att skriva webbtexter till PTK Rådgivningstjänst (numera Avtalats rådgivningstjänst). Jag ingick i PTK:s projektgrupp som utvecklade och förvaltade webbtjänsten. I gruppen ingick också projektledare, pensionsexperter, utvecklare och interaktionsdesigners. Förutom ren textproduktion medverkade jag med idéer och återkoppling i arbetet med webbtjänsten. PTK Rådgivningstjänst är en webbplats som ger rådgivning till alla som har tjänstepensionen ITP. Jag har även omarbetat och skrivit texter till PTK:s webbplats arbetautomlands.se.

Jag har tagit fram webbtexter i projektet Biblioteket rätt och lätt. Resultatet blev webbtexter som är något mer lättlästa än en vanlig text och kan användas, delvis eller i sin helhet, av alla bibliotek. Dessutom har jag skrivit webbtexter åt bland annat Fora och Göran Johansson revisionsbyrå.

För dåvarande Banverket jobbade jag i ett omfattande projekt med att ta fram ett nytt regelverk för järnvägsbranschen i Sverige. Det innebar att jag samlade information samt bearbetade och skrev om det gällande regelverket, med hjälp av olika järnvägsspecialister, för att skapa de nya regeltexterna.

Jag har även arbetat som skribent åt flera företag i IT-branschen. Jag har skrivit marknadsmaterial, som produktblad och webbtexter. Dessutom är jag specialiserad på att skriva användardokumentation på svenska, både online-hjälp och manualer. Jag är också van vid att skriva texter i användargränssnitt, det vill säga alla ord som förekommer på knappar och i förklaringar i programvara.

Jag språkgranskar och korrekturläser

Jag har omarbetat kundbrev för Riksbyggen så att de blev trevliga och korrekta.

Jag har varit med och tagit fram Pensionstermer för konsumenter, en ordlista som är Svensk Standard. Uppdragsgivare var SIS, Pensionsmyndigheten och Svensk Försäkring i samarbete.

För Post- och telestyrelsen, PTS har jag omarbetat webbtexter i form av frågor och svar om bredband. För användbarhetsbyrån InUse har jag granskat texter för kortläsare i kollektivtrafiken.

Jag har varit fackboksredaktör för boken Promille – drick smartare. För presentboken Från ljugarbänken i Täby var jag redaktör och bidrog dessutom med en novell i boken.

En period hoppade jag in som vikarierande korrekturläsareDagens Nyheter, medan de fortfarande hade en korrekturavdelning.

Jag har omarbetat brevmallar för flera organisationer i försäkringsbranschen, bland annat SPP/Handelsbanken Liv, Collectum och Fora. I samarbete med bland annat försäkringshandläggare, kundansvariga och jurister har jag gjort bolagens kundbrev begripliga och kundvänliga.

Tidigare har jag arbetat med textgranskning i dåvarande Banverkets projekt som tog fram nya trafikregler för järnvägsbranschen. Jag ansvarade för att alla texter i projektet blev begripliga och fick ett korrekt och konsekvent språk. Dessutom har jag, bland mycket annat, språkgranskat, omarbetat och mottagaranpassat

  • ett stort antal rapporter, en broschyr och en handledning åt Naturvårdsverket
  • webbtexter åt Solna stadLänsstyrelsen i Jönköping och ExportkreditnämndenEKN
  • Stockholms universitetsbiblioteks låneregler
  • försäkringsbroschyrer för Agria Djurförsäkring
  • informationsmaterial för Sif.

Jag har omarbetat hjälptexter till Vetenskapsrådets internetbaserade system för att ansöka om forskningsbidrag. I samband med det testade jag även hjälptexterna och gav råd kring hjälpsystemets användbarhet. Jag har korrekturläst böcker åt bland annat Bokförlaget Semic, kund- och personaltidningar för Journalistgruppen,samt rapporter licentiatavhandlingar för Sköndalsinstitutet.

Jag tar fram riktlinjer och coachar skribenter

I projektet Biblioteket rätt och lätt tog jag fram riktlinjer för texter som är något mer lättlästa än vanliga klarspråkliga texter. Åt Familjebostäder har jag tagit fram riktlinjer för hur företaget kan skriva sin användardokumentation så att den blir tydlig och konsekvent. Åt dem har jag även omarbetat flera användarmanualer så att de blev pedagogiska, begripliga och användbara.

Jag har coachat skribenter på bland annat Lemontree, Statens fastighetsverkBörstjänaren och Svensk biblioteksförening. Dessutom har jag coachat en författare som skrev en verklighetsbaserad dokumentärroman. För Ekonomistyrningsverket har jag tagit fram språkliga riktlinjer som hjälp för att skriva effektiva och användbara hjälptexter för programvara. Jag hjälpte även myndigheten Verva att ta fram en ny version av lagrummet.se. I det projektet tog jag fram språkliga riktlinjer för webbplatsen, fungerade som skrivcoach och bollplank åt redaktionen och granskade texterna.

Min utbildning

Språkkonsultlinjen, Stockholms universitet 1996–1999

Språkvetenskaplig utbildning, som enligt det tidigare sättet att räkna var på 100 poäng. Utbildningen blandar praktisk textproduktion med teoretiska kunskaper om vad som utmärker en bra text. Mitt examensarbete, som jag gjorde på Natur och Kultur, handlade om ordboksarbete.

Fristående kurser på Stockholms universitet

Jag har även läst en del fristående kurser på Stockholms universitet.

Share This