Behövs ordet stycken?

Ordet stycken, eller förkortningen st., kan verka praktiskt att använda när det handlar om ett antal av något. Men fundera gärna innan du använder det. Ofta vinner texten på att du stryker ordet. I den här meningen används ordet flitigt: Vi har haft ca 30 000 st...

Sluta informera dina läsare

När du ska skriva en text behöver du alltid börja med att bestämma – eller ta reda på – vad texten har för syfte och vilka som är mottagare av texten. När jag får en förfrågan om att skriva eller språkgranska en text så ställer jag en massa frågor om texten och...

Var försiktig med kring

Använder du kring när en annan preposition skulle vara mer precis? Här får du tips på när ordet kring är en varningsklocka. Ordet kring fyller en funktion i betydelsen runt om eller liknande. Men ibland får ordet ersätta alla möjliga andra prepositioner. Resultatet...