Verbet talar om vad som händer i en mening. En mening där verbet kommer tidigt blir lättare att läsa, eftersom läsaren då förstår direkt vad meningen handlar om.

Här är ett exempel där verbet kommer sent (verbet i fetstil):

Om uppföljningen leder till upptäckten av att genomförandet av planen eller programmet resulterar i sådan betydande miljöpåverkan som inte tidigare hade identifierats, och detta i sin tur leder till att planen eller programmet ändras, kan en ny miljöbedömning komma att krävas.

Som du ser kan det finnas flera verb i en mening. Det är det finita verbet, eller huvudverbet, som ska komma tidigt. Det finita verbet hänger ihop med vem som gör något i meningen. I meningen ovan är kan det finita verbet (även om det inte direkt är någon som gör något i just den här meningen).

Verbets placering är inte det enda problemet med exempelmeningen. Så här kan den bli mer begriplig:

Det kan krävas en ny miljöbedömning om det visar sig att planen eller programmet påverkar miljön på ett sätt som vi inte har sett tidigare – och om det leder till att planen eller programmet ändras.

Här kommer ett annat exempel:

Inte bara i hela texter utan också i enskilda meningar är det bra att skriva det viktigaste först.

Den meningen blir lättare att läsa så här:

Det är bra att skriva det viktigaste först, inte bara i hela texter utan också i enskilda meningar.

Som du märker kan det ibland behövas ett det för att kunna flytta om satserna i meningen så att verbet kommer tidigt. Men man kan också tänka sig en annan formulering:

Att skriva det viktigaste först är bra, inte bara i hela texter utan också i enskilda meningar.

Håller du med om att meningarna blir lättare att läsa om verbet kommer tidigt?

Skriv det viktigaste först i meningen

Jag brukar ofta tipsa om att skriva det viktigaste först – både i hela texten och i enskilda meningar och avsnitt. Om du skriver det viktigaste först i en mening brukar det även innebära att verbet hamnar tidigt i meningen.

Vill du ha begripliga texter på din arbetsplats?

Behöver din arbetsplats begripliga texter som är anpassade efter läsarna? Jag skriver och omarbetar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Kontakta mig, Jenny Forsberg, examinerad språkkonsult i svenska på Klartext, för att få ett kostnadsförslag.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This