Vad menas med lättlästa texter? Lättlästa texter är extra lätta att läsa. De är skrivna för en målgrupp som har någon typ av läshinder och därför har svårt att läsa en vanlig begriplig text.

Ett läshinder kan till exempel vara att läsarna

  • är ovana vid att läsa
  • har ett annat modersmål än svenska
  • har läs- och skrivsvårigheter
  • har en funktionsnedsättning.

Man brukar säga att en fjärdedel av Sveriges vuxna befolkning har någon typ av läshinder. Många av oss har även ibland ett mer tillfälligt behov av lättlästa texter, till exempel i samband med stress, sjukdom eller utmattning.

Lättläst är en särskild typ av text

Är lättläst samma sak som begripliga texter, eller klarspråk? Nej, när vi textexperter pratar om lättlästa texter så menar vi inte vilka texter som helst som är lätta att läsa. Begreppet lättläst är öronmärkt just för de texter som riktar sig till en målgrupp som har svårt att läsa och ta till sig de vanliga texterna.

Några kännetecken för lättlästa texter brukar vara att de är

  • kortare än andra texter
  • utan svåra ord eller metaforer
  • tydligare än andra texter med att förklara sammanhang
  • mycket konkreta och enkla att förstå.

Det är också vanligt att lättlästa texter är skrivna med något som kallas för frasanpassat radfall, det vill säga att man använder korta rader, där texten börjar på ny rad efter varje fras.

Boverkets lättlästa texter är ett exempel på bra lättlästa texter för dig som är nyfiken på hur lättlästa texter med frasanpassat radfall kan se ut.

Precis som för alla andra texter så behöver vi bestämma oss för en målgrupp bland alla de grupper som behöver lättlästa texter och anpassa den lättlästa texten efter den.

Jag hjälper dig att skriva lättläst – eller vanliga, begripliga texter

Behöver din organisation hjälp att skriva lättlästa texter? Eller är det snarare begripliga texter för en målgrupp utan några uttalade läshinder som behövs? Oavsett vilket så hjälper jag gärna till. Varmt välkommen att kontakta mig och berätta vilka texter du behöver hjälp med, vem som ska läsa dem och varför.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This