Ta fram en persona för din text

Jag pratar ofta om att anpassa texter efter syfte och målgrupp. Ett sätt att göra målgruppen konkret är att ta fram en persona för texten, en fiktiv person som du skriver texten för. Personor är ett vanligt verktyg för att designa webbplatser – och då kan man...

Korrekt text är inte automatiskt bra text

En vanlig missuppfattning är att en text som är rättstavad och inte innehåller några syftningsfel automatiskt är en bra text. Men vi språkkonsulter gör texten bättre på flera nivåer. En språkkonsult kan korrekturläsning – och mycket mer än så En del som anlitar en...

Skriv konkret

I en webbtjänst som jag skriver texter till brottades vi med en passage som var svår att beskriva för användarna. Det handlar om ett komplicerat teoretiskt resonemang där vi vill ha reda på användarnas inställning till risk. Eftersom det är en hypotetisk fråga hade vi...

Skriv trevligt

En text som ska nå fram till sina läsare behöver vara tydlig och begriplig. I många fall är det också viktigt att texten har en trevlig ton och att den inte uppfattas som kritisk eller negativ. Sammanhang när det är av betydelse är till exempel brev från vissa...