Ibland när jag språkgranskar en text frågar jag skribenten om hen räknar med att textens läsare förstår ett visst uttryck. Det kan till exempel vara en fackterm, ett gammaldags uttryck eller ett ovanligt ord. Då händer det att jag får svaret att den som inte förstår får googla det eller slå upp det i en ordbok.

Det tycker inte jag är det bästa sättet att kommunicera. I många fall blir det varken bra för dig eller för läsaren. Som jag ser det är det en del av ditt arbete som skribent att du ger läsaren den information som hen behöver för att förstå texten. Om texten kräver mer jobb än bara själva läsningen riskerar du att läsaren inte orkar läsa klart. Om läsaren är tvungen att läsa hela din text, till exempel i sitt jobb, riskerar du att läsaren visserligen fortsätter läsningen men blir irriterad – kanske på dig som har skrivit texten. Om du representerar ett företag eller en organisation kan läsaren få ett negativt intryck av er och väljer då kanske att anlita någon annan i stället.

Gör en målgruppsanalys

Men, tänker du kanske nu, jag kan inte skriva en text som alla förstår – det kommer alltid att finnas ord som är för svåra för någon. Det stämmer, och det är därför du behöver göra en målgruppsanalys innan du börjar skriva texten. Det måste inte vara så komplicerat, men du behöver bestämma – eller ta reda på – vem som ska läsa texten och varför. Vad har läsarna för bakgrundskunskaper? Har de svenska som modersmål? Har de något läshinder? Hur gamla är de? I vilken situation läser de texten? Och så vidare – du har kanske andra frågor som är relevanta i din situation.

Det kan finnas situationer när läsaren vill – eller åtminstone inte har något emot att – slå upp det som hen inte förstår. Det kan till exempel vara en person som läser en skönlitterär bok, inte bara för underhållning utan också för att lära sig språket. Det kan också vara en skolelev som läser en dagstidning som en del av skolundervisningen. I de här exemplen handlar det om personer som inte ingår i den huvudsakliga målgruppen – de flesta dagstidningar är skrivna med vuxna personer i åtanke, och den som är ung kan behöva acceptera att inte förstå allt.

Anpassa texten efter målgruppen

Min rekommendation är alltså att du tar reda på vem som är huvudsaklig målgrupp för texten och sedan anpassar texten efter det. Det kan bland annat innebära att du använder moderna och begripliga ord, och att du undviker eller förklarar facktermer – förutom om målgruppen tillhör samma område som facktermen kommer från.

Vill du ha begripliga texter på din arbetsplats?

Behöver din arbetsplats begripliga texter som är anpassade efter läsarna? Jag skriver och omarbetar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Kontakta mig, Jenny Forsberg, examinerad språkkonsult i svenska på Klartext, för att få ett kostnadsförslag.

Behöver du lära dig skriva bättre texter i jobbet? Varmt välkommen till onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This