Använd modern meningsbyggnad

Det är lättare att ta till sig en text som har en modern meningsbyggnad. I formella texter kan man ibland hitta meningar av den här typen: Lagtexten säger att en stiftelse ska vara registrerad om det följer av de av stiftaren i stiftelseförordnandet meddelade...

Hur privat är du?

De flesta av oss skriver en mängd olika texter varje vecka. En del – som det där sms:et till brorsan ­– kanske vi inte tänker på som texter. Andra – som den senaste utredningsrapporten – är mer ”typiska” texter. Som du redan vet så är det viktigaste när du ska skriva...

Nya ord

När samhället och tekniken utvecklas behöver vi nya ord för nya företeelser. En del ord bildar vi på svenska, andra lånar vi in från andra språk. På Språkrådets webbplats publiceras nya ord varje månad – du kan också välja att prenumerera på de nya orden i din...

Citera

När man använder citattecken har jag skrivit om i ett tidigare språkbrev – bland annat används det för att citera något som någon har sagt eller skrivit. Det här språkbrevet handlar mer om det praktiska – hur man använder citattecken. Passar citatet in? När du ska...