De flesta av oss skriver en mängd olika texter varje vecka. En del – som det där sms:et till brorsan ­– kanske vi inte tänker på som texter. Andra – som den senaste utredningsrapporten – är mer ”typiska” texter.

Som du redan vet så är det viktigaste när du ska skriva en text att du anpassar texten efter den som ska läsa den. Därför använder du kanske inte samma språk till brorsan som till chefen.

Anpassa språket efter kanalen

Men har du tänkt på att även kommunikationskanalen har betydelse för språket i din text? Med kommunikationskanal menar jag här på vilket sätt du skickar, sprider eller publicerar din text. De olika kanalerna kan placeras på en skala från privat till offentligt. En text som sprids via en privat kanal kan ha ett informellt språk, medan en text som sprids offentligt behöver ett mer formellt språk.

Om jag förenklar grovt hittar vi på den privata delen av skalan sms, statusraden på Facebook och chatt. Någonstans mitt på skalan kan vi tänka oss e-post och romaner. På den offentliga delen av skalan finns kanske rapporter, informationsmaterial och eventuellt webbplatser.

Ta hänsyn till både mottagare och kanal

Här har du säkert redan flera invändningar mot min skala: Om du skriver ett e-brev till bästa kompisen är det förstås privat och du använder ett informellt språk. En myndighets webbplats är offentlig och har ett formellt språk, men en privatperson kan tillåta sig en informell ton på sin webbplats.

Som du redan har anat behöver du alltså ta hänsyn till både vem som ska läsa texten och vilken kommunikationskanal du använder för att sprida din text.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This