När man använder citattecken har jag skrivit om i ett tidigare språkbrev – bland annat används det för att citera något som någon har sagt eller skrivit. Det här språkbrevet handlar mer om det praktiska – hur man använder citattecken.

Passar citatet in?

När du ska infoga ett citat behöver du anpassa din egen text så att den passar ihop med citatet. Kanske behöver du ta med en mindre del av citatet för att det ska passa in. Fundera också på om ett citat verkligen är det bästa – kanske är det bättre att skriva om det med egna ord?

Får man ändra i citat?

Om du citerar talspråk är det bäst att omvandla texten till normalt skriftspråk och att ändra eventuella fel som gör texten svår att läsa.

Om du citerar en skriven text kan det i mindre formella texter vara motiverat att ändra tryckfel och liknande. I vetenskapliga texter kan du istället använda [så!], [sic!] eller [!] för att markera att du är medveten om felet.

Om det behövs kan du göra tillägg eller ändringar inuti citatet med hjälp av hakparenteser, till exempel så här: ”Det är kanske 7 till 8 ungdomar som vi pratar om [som vållar bekymmer]”.

Om du behöver korta ner citatet markerar du avbrottet med tre punkter. Observera att det ska vara mellanslag både före och efter de tre punkterna.

När sätter man punkt vid citat?

Om citatet är en fristående mening behåller du punkten: ”Då ser det ut så här.”

Om citatet står efter ett kolon men inte är en hel mening sätter du punkten efter citattecknet. Då ser det ut så här: ”så det så”.

Om citatet både börjar och avslutar en mening sätter du ut citatets egen punkt: ”Nu orkar jag inte längre”, sa hon uppgivet, ”nu går jag hem.”

Uppdatering: Jag har även skrivit ett senare språkbrev om när man använder citattecken.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This