Skriv tal och siffror

Texter innehåller ju inte bara ord utan även siffror ibland. Här får du några tips om hur du hanterar tal och siffror i din text. Siffror eller bokstäver? Som du vet brukar man skriva små tal med bokstäver och större med siffror. Det finns ingen exakt gräns mellan små...

Ge ett professionellt intryck

Är du osäker på hur andra uppfattar dig när du skriver? Ett bra sätt att göra ett gott intryck är att undvika ord som får dina läsare att uppfatta dig som okunnig, byråkratisk eller kanske till och med pinsam. Listan kan förstås göras lång, men här kommer i alla fall...

Använd begripliga ord

Du har säkert sett dem. Kanske har du blivit irriterad på dem eller inte förstått dem. Jag pratar om de krångliga orden.  Den skribent som använder onödigt krångliga ord kan ha många anledningar, här kommer några exempel: Skribenten tycker att det låter finare....

Flera skiljetecken på raken

Flera skiljetecken på varandra använder vi inte så ofta, men vid några tillfällen är det motiverat. Flera utropstecken och frågetecken Ett sätt att förstärka något i en text är att använda flera utropstecken eller frågetecken på varandra, eller att kombinera dem med...

Använd modern meningsbyggnad

Det är lättare att ta till sig en text som har en modern meningsbyggnad. I formella texter kan man ibland hitta meningar av den här typen: Lagtexten säger att en stiftelse ska vara registrerad om det följer av de av stiftaren i stiftelseförordnandet meddelade...