Använd grafiska markeringar

Händer det att du vill markera ord i din text? Kanske vill du understryka att ett ord är särskilt viktigt eller visa att ordet sticker ut på något sätt. Här kommer några enkla regler: Kursivering Använd kursivering för titlar på böcker, filmer eller liknande ord eller...

Hur gör man nytt stycke?

Att din text blir mer läsbar om du delar in den i stycken vet du säkert redan. Men hur gör man rent praktiskt? Två sätt att göra nytt stycke Det finns två sätt att göra nytt stycke: indrag eller blankrad. Gör nytt stycke med indrag I alla romaner du läser, och i de...