Använd grafiska markeringar

Händer det att du vill markera ord i din text? Kanske vill du understryka att ett ord är särskilt viktigt eller visa att ordet sticker ut på något sätt. Här kommer några enkla regler: Kursivering Använd kursivering för titlar på böcker, filmer eller liknande ord eller...

Hur gör man nytt stycke?

Att din text blir mer läsbar om du delar in den i stycken vet du säkert redan. Men hur gör man rent praktiskt? Det finns två sätt att göra nytt stycke: indrag eller blankrad. Indrag I alla romaner du läser, och i de allra flesta böcker över huvud taget, markeras nytt...

Skriv punktlistor

Punktlistor är ett bra sätt att strukturera information. De gör att texten blir tydlig och inte så tätskriven. Ögat får hållpunkter att ta fasta på, vilket leder vidare i texten. Vad ska man tänka på? Följande är bra att tänka på när du skriver punktlistor: Håll...