Punktlistor gör texten lättare att läsa

Att använda punktlistor i din text underlättar för läsaren när du räknar upp saker. Om du märker att en mening med en uppräkning blir lång kan det vara ett tecken på att du ska göra en punktlista av den. Exempel på sådant som kan passa i en punktlista är avdelningar...

Använd grafiska markeringar

Händer det att du vill markera ord i din text? Kanske vill du understryka att ett ord är särskilt viktigt eller visa att ordet sticker ut på något sätt. Här kommer några enkla regler: Kursivering Använd kursivering för titlar på böcker, filmer eller liknande ord eller...

Hur gör man nytt stycke?

Att din text blir mer läsbar om du delar in den i stycken vet du säkert redan. Men hur gör man rent praktiskt? Två sätt att göra nytt stycke Det finns två sätt att göra nytt stycke: indrag eller blankrad. Gör nytt stycke med indrag I alla romaner du läser, och i de...

Skriv punktlistor

Punktlistor är ett bra sätt att strukturera information. De gör att texten blir tydlig och inte så tätskriven. Ögat får hållpunkter att ta fasta på, vilket leder vidare i texten. Att tänka på när du skriver punktlistor Följande är bra att tänka på när du skriver...