Hur gör man nytt stycke?

Att din text blir mer läsbar om du delar in den i stycken vet du säkert redan. Men hur gör man rent praktiskt? Skriv bättre texter med en onlinekurs Skriver du i jobbet? Vill du bli bättre på det? I onlinekursen Skriv tydliga texter får du verktygen för att skriva...

Myter om text

I mitt arbete med att skapa tydliga och begripliga texter stöter jag ofta på myter om vad man får eller inte får skriva. Det kan handla om en regel som skribenten lärde sig i skolan för många år sedan men som har ändrats sedan dess. Eller också kan det röra sig om...

Skriver du byråkratiskt?

Du som har läst tidigare språkbrev vet att jag brukar varna för att använda skrivsätt eller uttryck som ger texten en byråkratisk prägel, eftersom sådana texter ofta blir svåra att läsa och ta till sig. Här får du några fler exempel på hur du undviker det. Stå bakom...

Skriv om pengar

Pengar är som bekant ett känsligt ämne i vår kultur. Men att undvika ämnet kan leda till krångliga och obegripliga texter. Undvik krångliga formuleringar Här är några exempel på krångliga formuleringar som bland annat beror på att avsändarna försöker undvika att...

Skriv konsekvent

Konsekventa texter är lättare för läsaren att förstå. Använd samma ord för samma sak. Kallar du läsarna för läsare och användare om vartannat kan de bli förvirrade och undra om det handlar om två olika saker. Om du skriver webbtext är det bra att låta alla...