Att din text blir mer läsbar om du delar in den i stycken vet du säkert redan. Men hur gör man rent praktiskt? Det finns två sätt att göra nytt stycke: indrag eller blankrad.

Indrag

I alla romaner du läser, och i de allra flesta böcker över huvud taget, markeras nytt stycke med hjälp av ett indrag. Det innebär att du trycker en gång på Enter och sedan låter nästa rad börja några millimeter in på raden. Indraget ställer du in med hjälp av ordbehandlaren för hela texten – du behöver alltså inte göra någon ny inställning för varje indrag.

Tänk på att den första raden efter en rubrik inte ska ha något indrag. I bland annat skönlitterära texter förekommer det också blankrader för att markera ett nytt avsnitt, till exempel en ny scen.

Blankrad

På webben och i många typer av brukstexter, till exempel rapporter, gör man istället nytt stycke med hjälp av en blankrad. Då trycker du bara Enter två gånger och låter texten i det nya stycket börja längst till vänster på raden. (Ännu bättre är förstås att trycka Enter en gång och sedan ställa in ordbehandlingsprogrammet så att det blir luft mellan varje stycke.) Fördelen med detta sätt att göra styckeindelning är att texten blir luftigare och därmed lättare att läsa.

Undvik halvstycken

Ibland ser man text där skribenten istället för att göra ett nytt stycke med indrag eller blankrad bara trycker på Enter en gång och sedan fortsätter skriva. Ett slags halvstycke alltså. Men detta sätt att skriva är inte tydligt för läsaren, som kommer att undra om det är ett nytt stycke eller inte. Du behöver bestämma dig och sedan visa för läsaren vad som gäller.

 

Om Klartext

Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag och myndigheter. Din arbetsplats kan få hjälp med att skriva nyhetsbrev och webbtext, blogga, kommunicera i sociala medier eller ta fram språkliga riktlinjer för texter.

Du som enskild skribent är också varmt välkommen att gå onlinekurserna Skriv tydliga texter och Lär dig skilja mellan de och dem på en timme.

Behöver du texthjälp? Eller vill du veta mer? Hör av dig till Jenny Forsberg på jenny@iklartext.se.