Konsekventa texter är lättare för läsaren att förstå. Använd samma ord för samma sak. Kallar du läsarna för läsare och användare om vartannat kan de bli förvirrade och undra om det handlar om två olika saker.

Om du skriver webbtext är det bra att låta alla underrubriker och puffar på en sida ha samma språkliga form. Blanda inte frågor och påståenden om vartannat. Rubrikerna till en samling av vanliga frågor på en myndighets webbplats skulle ge ett rörigt intryck om de såg ut så här:

  • Lagar
  • Vad är rättegång, domstolar och rättsfall?
  • Frågor om EU och EG
  • Om innehållet och hur du hittar

I stället valde myndigheten följande konsekventa och tydliga rubriker:

  • Om lagar
  • Om rättegång, domstolar, rättsfall
  • Om EU och EG
  • Om innehållet och hur du hittar

Använd även en konsekvent layout. Se till att alla mellanrubriker har samma storlek och att alla länkar är markerade på samma sätt.

Bestäm ett gemensamt skrivsätt i organisationen

Använder du ord som är specifika för er organisation men där skrivsättet varierar? För den som är insatt i verksamheten blir det oftast inga problem. Men en utomstående som läser texten blir förmodligen förvirrad när hon försöker lista ut om det handlar om samma sak. Se därför till att organisationen har en standard för vilka termer ni använder.

Det finns även många ord där flera skrivsätt är möjliga: ner eller ned, i dag eller idag, kvalitet eller kvalité, kolleger eller kollegor? Bestäm gemensamt vilken variant ni använder. Konsekventa texter ger ett seriöst intryck och bidrar till en tydlig profil för organisationen.

 

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag och myndigheter. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva nyhetsbrev och webbtext, blogga, skriva lättlästa texter eller ta fram språkliga riktlinjer för text.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Behöver du texthjälp? Eller vill du veta mer? Hör av dig till Jenny Forsberg på jenny@iklartext.se.
Share This