Pengar är som bekant ett känsligt ämne i vår kultur. Men att undvika ämnet kan leda till krångliga och obegripliga texter.

Undvik krångliga formuleringar

Här är några exempel på krångliga formuleringar som bland annat beror på att avsändarna försöker undvika att skriva om pengar:

  • Om överföring ska ske från annat konto måste ni meddela oss snarast.
  • Vi får därför be om att du besvarar bifogad blankett så att vi har rätt konto för kommande dragningar.
  • Utbetalningen uppgår till det belopp som motsvarar värdet av de fondandelar som förfaller till betalning vid respektive tidpunkt. Vid utbetalning reduceras fondvärdet med en procent.

Ord som överföring, dragningar och utbetalning är abstrakta och svåra att ta till sig.

Använd begripliga ord

Så här kan vi uttrycka oss begripligare:

  • Meddela oss snarast om du vill att vi ska föra över pengarna från något annat konto.
  • Fyll i blanketten så att vi vet vilket konto vi ska dra pengarna från framöver.
  • Vi betalar ut pengar till samma värde som de fondandelar som ska betalas vid den aktuella tidpunkten. När vi betalar ut pengarna minskar fondvärdet med en procent.

Var inte rädd för att använda begripliga ord som pengar, betala eller kosta. Som vanligt har du allt att vinna på att skriva begripligt.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This