Använd skiljetecken

Idag handlar det om några småsaker som man kan tycka är just småsaker. Men precis som med allt annat i språket tillför de en hel del för tydligheten, plus att du garanterat retar några av dina läsare om du använder dem fel. Använd kolon vid uppräkningar Kolon används...

Dela in dina brev i nivåer

Alla texter består av olika nivåer. Du har säkert tänkt på det om du har läst till exempel akademiska texter. Där är rubrikerna i allmänhet numrerade i flera nivåer. En rubrik på tredje nivån kan ha numreringen 1.3.2 och så vidare. Men har du tänkt på att även enklare...

Hänvisa eller inte?

Du har säkert sett den – texten som är omöjlig att ta sig igenom på grund av alla hänvisningar fram och tillbaka inom texten. Gång på gång tvingas du bläddra enligt instruktioner som se bilden på sidan 118, jämför kapitel 22 eller Inom A-arbetsområdet får rörelser med...

Ta befälet över språket

Vem är det egentligen som bestämmer över språket? Svenska Akademien, säger kanske någon. Svenska språknämnden, tycker någon annan. Men sanningen är att det är vi språkbrukare som bestämmer över språket. Svenska språkvårdare ger rekommendationer om vilka ord eller...

Gå rakt på sak

Brukar du skriva brev eller e-brev? Undrar du ibland hur du ska börja? Händer det att du går runt problemet genom att skriva om angränsande saker? Låt bli det! Gå rakt på sak istället. Strunta i alla omständliga inledningar om att     ”vi har fått ditt...