Lag om svenska språket: språklagen

Du som läser Klartexts språkbrev vet redan hur viktigt språket är. Ändå står det inget om språket i lagen. År 2005 tog riksdagen fram fyra språkpolitiska mål: Svenska språket ska vara huvudspråk i Sverige. Svenskan ska vara ett komplett och samhällsbärande språk. Den...

Gör verb

På svenska kan vi göra verb på ett enkelt sätt genom att ta ett substantiv eller adjektiv och låta det sluta på -a. På så sätt har vi fått ord som luncha, tejpa och fega. Många av dagens nybildningar har sitt ursprung i engelska ord, medan andra kommer från våra...

Ta befälet över språket

Vem är det egentligen som bestämmer över språket? Svenska Akademien, säger kanske någon. Svenska språknämnden, tycker någon annan. Men sanningen är att det är vi språkbrukare som bestämmer över språket. Svenska språkvårdare ger rekommendationer om vilka ord eller...