Använd verb

Ett knep för att göra din text lättare att läsa är att använda verb. Med verbens hjälp blir det lättare att få med människor i texten, det blir tydligare vem som gör vad. Och visst blir texten begripligare om jag skriver pröva än om jag skriver göra till föremål för...

Skriv brukstext

Gillar du att läsa romaner? Vill du skriva som din favoritförfattare, även när du skriver rapporter i jobbet? Kryddar du dina kundbrev med blommiga metaforer? Var försiktig med att blanda ihop skönlitteratur med de texter du skriver i jobbet. Vad skiljer då bruksexter...

Varken eller vare sig?

När använder man varken respektive vare sig? Är det två uttryck som är utbytbara, eller har de olika användningsområden? Grundregeln är att varken – eller innehåller en negation, medan vare sig – eller inte gör det. Du behöver alltså inte använda någon negation ihop...

Strukturera texter på olika sätt

Undrar du hur du ska strukturera din text? Olika typer av disposition passar till olika texter, och att texten är strukturerad på ett bra sätt har större betydelse än man kan tro. Även en korrekt och enkelt skriven text kan vara svår att begripa om den inte har en...

Konkurrera på svenska

Ofta hör man åsikten att ju mer vi svenskar använder engelska istället för svenska, desto konkurrenskraftigare blir vi på den internationella marknaden och desto bättre blir det för oss. De mest radikala engelskförespråkarna tycker att vi borde lägga ner svenskan helt...