Brukar du skriva brev eller e-brev? Undrar du ibland hur du ska börja? Händer det att du går runt problemet genom att skriva om angränsande saker? Låt bli det! Gå rakt på sak istället.

Strunta i alla omständliga inledningar om att

  •     ”vi har fått ditt brev”
  •     ”härmed återkommer vi i ärendet”
  •     ”med anledning av ditt brev”…
  •     ”vi har mottagit begäran angående…”

Det kan bli stelt och formellt och styr läsaren bort från det som egentligen är viktigt.

Angående och avseende är förresten ord som gör texten svårläst och tung. Undvik dem! Ofta är de helt överflödiga. Ibland kan man byta ut dem mot kortare ord som om eller för.

Ett inledande Hej! räcker ofta bra. Gå sedan direkt på det viktigaste. Det får läsarna att lättare ta till sig texten.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This