Vem är det egentligen som bestämmer över språket? Svenska Akademien, säger kanske någon. Svenska språknämnden, tycker någon annan. Men sanningen är att det är vi språkbrukare som bestämmer över språket.

Svenska språkvårdare ger rekommendationer om vilka ord eller uttryck som vi bör använda. Råden baseras bland annat på att vi ska ha ett fungerande svenskt språksystem – att orden ska kunna böjas och användas för att bilda nya ord. Men till syvende och sist är det vi språkbrukare som bestämmer.

Därför uppmanar jag dig: ta befälet över språket! Upplever du en lucka i språket? Kanske saknas ett verb till ett visst substantiv? Hitta på ett nytt ord! Sprid det sedan till alla du känner. Om tillräckligt många använder det kommer det med i nästa upplaga av Svenska Akademiens ordlista.

Själv saknar jag till exempel superlativet färst (få-färre-färst). Dessutom vill jag ha ett könsneutralt personligt pronomen som betecknar människor, för att slippa skriva “hon eller han” eller någon liknande konstruktion. Ett förslag – som jag och några kolleger ibland anammar, åtminstone internt – är att helt enkelt låna in det finska ordet hän i dessa fall (Läsaren vill alltid veta vad just hän kan tjäna på det du skriver.)

Vilka ord saknar du i svenskan? Skriv till mig på jenny@iklartext.se och berätta.

 

Uppdatering september 2012: färst finns numera i Svenska Akademiens ordbok. Och hen-debatten har gjort att många fler använder hen i dag, dock med e och inte med ä, som jag gjorde 2005.

Om Klartext

Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag och myndigheter. Din arbetsplats kan få hjälp med att skriva nyhetsbrev och webbtext, blogga, kommunicera i sociala medier eller ta fram språkliga riktlinjer för texter.

Du som enskild skribent är också varmt välkommen att gå onlinekurserna Skriv tydliga texter och Lär dig skilja mellan de och dem på en timme.

Behöver du texthjälp? Eller vill du veta mer? Hör av dig till Jenny Forsberg på jenny@iklartext.se.