Alla texter består av olika nivåer. Du har säkert tänkt på det om du har läst till exempel akademiska texter. Där är rubrikerna i allmänhet numrerade i flera nivåer. En rubrik på tredje nivån kan ha numreringen 1.3.2 och så vidare. Men har du tänkt på att även enklare texter, som brev eller rapporter, har olika nivåer? Dela in din text i nivåer så förenklar du för din läsare.

Tänk dig att du skriver ett brev – via e-post eller på traditionellt sätt. Brevet skulle kunna bestå av följande delar:

  1.  rubrik eller ämnesrad – en sammanfattning av textens budskap i några få ord
  2.  hälsningsfras (Hej!)
  3.  inledning eller ingress, som sammanfattar det viktigaste i texten
  4.  mellanrubriker som leder läsaren vidare in i styckena
  5.  längre text med djupare information (bakgrund och så vidare)
  6.  avslutning (kanske något i stil med Hör gärna av dig om du har fler frågor)
  7.  avslutningsfras (Med vänlig hälsning/Vänliga hälsningar/Hälsningar och så vidare)
  8.  kontaktuppgifter (ofta en automatisk signatur om det handlar om e-post).

I detta brev har vi skapat olika nivåer: rubriken är den högsta nivån, inledningen befinner sig längre ner, men på en högre nivå än den fördjupande texten. Däremellan har vi mellanrubriken som leder läsaren vidare till den djupare informationen. Du märker att nivåindelningen inte blir lika skarp som i den akademiska texten. Men en text som är indelad i nivåer får en struktur som är lättare att läsa och förstå. Dela in din text i nivåer så går ditt budskap fram.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This