Skriv inte samt när det går lika bra med och

Samt och och betyder ju samma sak. Då kan man väl själv välja vilket av dem man ska använda. Eller? Nej, så enkelt är det inte. Och och samt har visserligen samma betydelse, men de fyller lite olika funktioner. Använd och i första hand Använd alltid och i första hand,...

Ge ett professionellt intryck

Är du osäker på hur andra uppfattar dig när du skriver? Ett bra sätt att göra ett gott intryck är att undvika ord som får dina läsare att uppfatta dig som okunnig, byråkratisk eller kanske till och med pinsam. Listan kan förstås göras lång, men här kommer i alla fall...

Hur privat är du?

De flesta av oss skriver en mängd olika texter varje vecka. En del – som det där sms:et till brorsan ­– kanske vi inte tänker på som texter. Andra – som den senaste utredningsrapporten – är mer ”typiska” texter. Som du redan vet så är det viktigaste när du ska skriva...

Undvik talspråk i brukstext

Det finns som bekant en hel del skillnader mellan det svenska talspråket och skriftspråket. Det är som det ska vara. Tänk på en talare som inte kan frigöra sig tillräckligt från sitt manus utan står och läser innantill. Visst låter det konstgjort när hon uttalar sina...

Använd moderna och konkreta ord

Texter som består av moderna, konkreta och tydliga ord och uttryck är lättare att läsa. I många texter används alldeles för svåra eller byråkratiska ord helt i onödan. Använd inte formella eller ålderdomliga ord av gammal vana. Här följer några ord och uttryck som du...

Klä på substantiven

Du har säkert sett de nakna substantiven. De förekommer i exempel som Värmekabel får inte kopplas till värmepost eller Färdbevis skall utan anmodan uppvisas för konduktör. Vanligt i byråkratspråk Särskilt vanliga är de nakna substantiven i myndighetsspråk och...