En vanlig missuppfattning är att en text som är rättstavad och inte innehåller några syftningsfel automatiskt är en bra text. Men vi språkkonsulter gör texten bättre på flera nivåer.

En språkkonsult gör mer än korrektur

En del som anlitar en språkkonsult för första gången tror att de bara kommer att få hjälp med stavfelen. Att rätta till ytliga fel – som stavning, felskrivningar och kommatering – kan mycket väl vara en del av en språkkonsults arbete, och många språkkonsulter är bra på det också. Men i många sammanhang är det slöseri med kompetens att anlita en språkkonsult och sedan bara låta hen läsa korrektur.

Anpassa texten efter läsaren

Den stora nyttan med att anlita en språkkonsult är att vi har verktygen för att anpassa texten efter den som ska läsa den. Om din organisation tar in språkkonsulter tidigt i textarbetet har ni förutsättningar att skapa riktigt bra texter.

En språkkonsult kan skriva texten från grunden i samarbete med någon som är expert på det område som texten handlar om. Språkkonsulter kan också omarbeta en redan skriven text. Då arbetar vi på en övergripande nivå med till exempel rubriker och struktur. Men vi går även in på meningarna och de enskilda orden och ser till att textens stil och kunskapsnivå fungerar för läsarna. När du anlitar en språkkonsult för att arbeta med en text kommer du därför alltid att få frågor om vem som ska läsa texten och varför. Det är grunden i allt djupgående arbete med brukstexter.

Att rätta ytliga språkfel är också viktigt

Det ytliga arbetet med en text – som att rätta stavfelen och sätta kommatecken på rätt ställen – är inte det som är avgörande för hur bra läsarna förstår och tar till sig en text. Däremot är det många läsare som upptäcker korrekturfel. Felen stör, och läsarna kan bli irriterade och få svårare att ta till sig texten för att de uppfattar texten som dålig.

Det finns alltså all anledning att skriva texter som är korrekta. Men gör inte misstaget att tro att en korrekt text automatiskt är en bra text.

Vill du ha korrekta och begripliga texter?

Vill du ha texter som är både korrekta och begripliga? Jag språkgranskar, skriver och omarbetar svenska texter åt företag och myndigheter. Varmt välkommen att kontakta mig för att få ett kostnadsförslag.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This