Jag pratar ofta om att anpassa texter efter syfte och målgrupp. Ett sätt att göra målgruppen konkret är att ta fram en persona för texten, en fiktiv person som du skriver texten för. Personor är ett vanligt verktyg för att designa webbplatser – och då kan man naturligtvis använda dem även till texterna på webbplatsen. Men även för andra typer av texter kan man ha nytta av personor. Att ha en konkret person att skriva för kan vara ett sätt att undvika fällan att skriva den text som passar en själv, snarare än den som passar målgruppen.

Skriv en persona – steg för steg

Så här kan du göra för att ta fram en persona:

 1. Ta reda på allt du behöver veta om målgruppen, till exempel att texten riktar sig till kvinnor i åldern 30–45 år som bor i en storstad och har barn.
 2. Ge personan kött på benen genom att ge den ett namn, en ålder, ett yrke, kanske en familj och ett antal andra egenskaper som gör personen levande.
 3. Om din målgrupp är bred eller splittrad – eller om texten har flera målgrupper – kan du göra flera personor för samma text.

Bygg dina personor på fakta om målgruppen snarare än på en känsla av vem som är målgruppen.

Anpassa ambitionsnivån efter projektet

Det är vanligare att ta fram en persona för en stor och genomarbetad webbplats än för ett brev till en liten grupp kunder. Ju större projekt det handlar om desto mer tid behöver du lägga på att ta fram personor. I ett större projekt kan man intervjua personer ur målgruppen, till exempel kunder, för att ta fram en persona. Det kan också vara givande att intervjua kolleger och andra som har kontakt med målgruppen. I ett litet projekt kanske en enkät på mejl får utgöra underlaget.

Vilka fakta du behöver om målgruppen för att ta fram en persona kan också variera. Till exempel skiljer det sig mycket om du skriver en text som riktar sig till en person i en yrkesroll eller till en privatperson.

Några egenskaper för en persona

Här är några egenskaper som du kan utgå från när du tar fram en persona:

 • ålder
 • kön
 • yrke, arbetsplats, bransch, roll i arbetet, ansvar, arbetsuppgifter
 • intressen
 • civilstånd, familjesituation, bakgrund
 • mål och drivkrafter
 • kommunikationssituation
 • ett citat från personen.

Lägg gärna till ett foto till din persona och gör beskrivningen levande och trovärdig.

Exempel på en persona

Arbetet med att skriva en persona behöver inte vara så omfattande, utan går att göra i liten skala också. När jag skrev min företagarhandbok Den snälla företagaren tog jag fram tre enkla personor, varav den ena såg ut så här:

Sara är 43 år och jobbar som lärare. Hon är ensamstående mamma till två barn, varav det äldsta är på väg in i tonåren. Hon gillar den pedagogiska utmaningen med sitt arbete men börjar känna sig sliten och sugen på att hitta på något annat. Ibland funderar Sara på om hon ska starta eget. Hon skulle gärna jobba med utbildning åt företag.

Sara går till biblioteket och lånar alla starta eget-böcker hon kan hitta. Många av dem handlar om skatteregler och ekonomi. Böckerna fokuserar på hur mycket man måste vara beredd att arbeta om man startar eget företag. Sara undrar hur andra som har barn och startar företag får det att gå ihop. Hon kan inte jobba sextio timmar i veckan – då skulle hon aldrig få träffa sina barn. Sara skulle vilja veta mer om hur man kan ha företag och samtidigt ett liv, en familj eller fritidsintressen.

Sara vill inte jobba som lärare i tjugo år till. Hon behöver en skjuts så att hon kan komma igång med att göra det hon drömmer om.

När jag sedan skrev boken så utgick jag från Sara och de två andra personorna. Det var en bra metod för mig för att göra det tydligt vilka jag skrev boken för. Prova gärna om personor är ett bra verktyg för dig och dina projekt.

Behöver din arbetsplats tydligare texter?

Behöver du hjälp att skriva tydligare texter. Jag hjälper er gärna med det! Med utgångspunkt i personor eller andra målgruppsanalyser skriver och omarbetar jag svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Varmt välkommen att kontakta mig för ett kostnadsförslag.

Lär dig anpassa texten efter målgruppen

För dig som vill bli riktigt bra på att anpassa texten efter målgruppen finns alltid onlinekursen Skriv tydliga texter. När och var du vill. Läs mer om kursen här.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This