Så skriver du en fackbok

Funderar du på att skriva en fackbok? Du kanske är expert på något – ett ämne som du föreläser eller konsultar inom – och nu vill du samla din kunskap i en bok för att fler ska få nytta av din expertis. Här kommer mina bästa tips för dig som vill skriva en fackbok....

Hur är det med ditt mående?

Ibland granskar jag texter om vård och hälsa, och i vissa av texterna används substantivet mående flitigt. Här får du förslag på hur du kan skriva i stället. Ordet mående kan ge en känsla av jargong. Det kan gå bra internt mellan experter och vårdpersonal, men i...

Använd siffror när sifferuppgiften är det viktiga

Det finns flera skrivregler om när man ska skriva tal med siffror och bokstäver. En regel är att skriva lägre tal med bokstäver och högre med siffror. Det finns ingen exakt gräns. Språkrådet säger att ”gränsen dras vanligtvis någonstans mellan 12 och 20”. Här kan du...

Producera innehåll i sociala medier

Behöver din arbetsplats producera innehåll i sociala medier? Börja med att ta fram en sociala medier-strategi. Därefter är det dags att skapa innehåll. En bra utgångspunkt när du kommunicerar i sociala medier är att ge följarna värde. Den som inte upplever att hen får...

Varför har vi skrivregler?

Skrivregler är regler för hur vi använder svenska språket. De beskriver vad som är rätt och vad som är fel på svenska. I många fall har en språkfråga dock inte ett rätt svar, utan det finns olika möjligheter att uttrycka sig, som alla är korrekta. De flesta språk...