När ska det i egentligen vara stor bokstav på svenska? Det är lätt att blanda ihop med engelskan, som ju använder stor bokstav i början av till exempel titlar, månader och veckodagar. Men så gör vi inte på svenska. Inte heller ska man blanda ihop med tyskans sätt att inleda alla substantiv med stor bokstav.

På svenska finns det några grundläggande regler för stor och liten bokstav som man kan utgå ifrån:

Använd stor bokstav

  • i början av meningar
  • i namn: Pelle, Jack Uppskäraren
  • i geografiska namn: Sverige, Drottninggatan
  • namn på byggnader och liknande: Louvren, Vasaparken
  • i namn på företag, myndigheter och organisationer: Länsförsäkringar, Riksidrottsförbundet, Riksskatteverket
  • i namn på varumärken: Volvo, Coca-Cola.

Använd liten bokstav

  • i alla andra fall!

Självklart finns det undantag, men om du utgår ifrån att det bara ska vara stor bokstav i namn av olika slag och i början av meningar så kommer du att ha rätt i de allra flesta fallen.

Om du är det minsta osäker så rekommenderar jag att du använder Svenska skrivregler. Där beskrivs utförligt vilka regler som gäller i olika fall.

Försäkra dig om korrekta texter

Är du osäker på skrivreglerna? Vill du vara säker på att din text blir korrekt? Klartext språkgranskar och korrekturläser texter åt företag och myndigheter. Varmt välkommen att kontakta mig för att få ett kostnadsförslag för din text.

Ett annat sätt att bli bättre på skrivreglerna är att gå onlinekursen Skriv tydliga texter. Läs mer om kursen här: Skriv tydliga texter.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This