När ska det i egentligen vara stor bokstav på svenska? Det är lätt att blanda ihop med engelskan, som ju använder stor bokstav i början av till exempel titlar, månader och veckodagar. Men så gör vi inte på svenska. Inte heller ska man blanda ihop med tyskans sätt att inleda alla substantiv med stor bokstav.

Skriv bättre texter med en onlinekurs

Skriver du i jobbet? Vill du bli bättre på det? I onlinekursen Skriv tydliga texter får du verktygen för att skriva professionella texter på svenska. Du startar när du vill och lär dig i ditt eget tempo. Kursledare är Jenny Forsberg, examinerad språkkonsult i svenska på Klartext.
Läs mer och anmäl dig till kursen

På svenska finns det några grundläggande regler för stor och liten bokstav som man kan utgå ifrån:

Använd stor bokstav

  • i början av meningar
  • i namn: Pelle, Jack Uppskäraren
  • i geografiska namn: Sverige, Drottninggatan
  • namn på byggnader och liknande: Louvren, Vasaparken
  • i namn på företag, myndigheter och organisationer: Länsförsäkringar, Riksidrottsförbundet, Riksskatteverket
  • i namn på varumärken: Volvo, Coca-Cola.

Använd liten bokstav

  • i alla andra fall!

Självklart finns det undantag, men om du utgår ifrån att det bara ska vara stor bokstav i namn av olika slag och i början av meningar så kommer du att ha rätt i de allra flesta fallen.

Om du är det minsta osäker så rekommenderar jag att du använder Svenska skrivregler. Där beskrivs utförligt vilka regler som gäller i olika fall.

Försäkra dig om korrekta texter

Är du osäker på skrivreglerna? Vill du vara säker på att din text blir korrekt? Klartext språkgranskar och korrekturläser texter åt företag och myndigheter. Hör av dig till jenny@iklartext.se för att få ett kostnadsförslag för din text.

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag och myndigheter. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva nyhetsbrev och webbtext, blogga, skriva lättlästa texter eller ta fram språkliga riktlinjer för text.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Behöver du texthjälp? Eller vill du veta mer? Hör av dig till Jenny Forsberg på jenny@iklartext.se.
Share This