Använd lånord

Många ord som vi använder på svenska har vi lånat in från andra språk. Ibland kan man läsa arga insändare i tidningarna om att vi inte borde använda några lånord utan använda våra gamla inhemska ord istället. Men sanningen är att om vi inte skulle använda några lånord...

Tar engelskan över svenskan?

De engelska lånorden tycks bli fler och fler. Ibland kan man få intrycket att engelskan håller på att ta över svenskan, att de engelska orden så småningom kommer att bli fler än de svenska. Men jag kan lugna dig på den punkten. I en svensk dagstidning utgör de...

Konkurrera på svenska

Ofta hör man åsikten att ju mer vi svenskar använder engelska istället för svenska, desto konkurrenskraftigare blir vi på den internationella marknaden och desto bättre blir det för oss. De mest radikala engelskförespråkarna tycker att vi borde lägga ner svenskan helt...

Skriv datatermer på svenska

Vi blir ofta överösta med engelska datatermer av vår omgivning. Men för att orden ska passa in i det svenska språket – för att vi ska kunna böja orden och använda dem för att bilda andra ord – behöver vi svenska termer. Och det finns svenska alternativ för...

Skriv på svenska

I vårt samhälle kommunicerar vi allt oftare på engelska. Självklart påverkas vi av alla texter vi läser på detta språk. Har du glömt hur det egentligen skulle vara på svenska? Här kommer några minnesregler: Stor eller liten bokstav? På engelska skrivs innehållsorden i...