När ska man skriva komma i sin text – alltså när sätter man kommatecken? Grundregeln är att kommateringen ska underlätta läsningen. Det kallas tydlighetskommatering. I Språkrådets frågelåda står det så här:

”Det innebär att komma sätts mellan meningsled som är förhållandevis självständiga, medan led som hör nära ihop inte skiljs åt med komma.”

Det finns även mer specifika regler att hålla sig till. Här är några av dem:

  • Kommatera mellan leden vid uppräkningar om du inte skiljer leden åt med till exempel och, men eller eller: Hon kunde inte bestämma sig för om hon skulle spela fotboll, sjunga eller gå en knypplingskurs på tisdagskvällar.
  • Kommatera mellan leden som du skiljer åt med dels … dels eller ju … desto: Dels spelar hon fotboll, dels går hon en knypplingskurs.
  • Kommatera mellan flera huvudsatser i samma mening, även om du använder bindeord som och, men eller eller mellan dem: Hon spelar fotboll på tisdagskvällarna, men hon skulle hellre gå en knypplingskurs.
  • Kommatera runt parentetiska inskott: På tisdagskvällarna, när hon hade spelat fotboll, var hon alldeles slut.
  • Kommatera före en fras eller sats som har en fristående ställning i meningen: Kära publik, nu börjar matchen. (Det finns många olika typer av sådana fraser och satser. Läs gärna texten i Språkrådets frågelåda för fler exempel.)

Använd fler kommatecken i längre meningar

Hur lång en mening är har också betydelse för om du ska använda komma eller inte. I riktigt korta meningar kan du ibland hoppa över kommatecken, även om det borde vara där enligt reglerna. Omvänt kan det underlätta läsningen att sätta dit ett komma i riktigt långa meningar, även om det inte ska vara där enligt regeln. Då kan det dock vara bra att fundera på om du kan skriva om texten för att undvika den långa meningen.

När ska man inte använda kommatecken?

Här är några exempel på när du inte ska kommatera:

  • Kommatera inte mellan satser som har en gemensam satsdel, till exempel samma subjekt: Hon tänkte åka in till stan men ändrade sig. (Här är hon underförstått subjekt även i den andra satsen.)
  • Kommatera inte mellan bisatser med bindeord som och, men eller eller mellan: Hon berättade att hon tänkte åka in till stan och att hon skulle bli borta hela kvällen.
  • Kommatera inte vid nödvändiga bisatser, det vill säga bisatser som du måste använda för att meningen ska bli förståelig och grammatiskt korrekt: Hon berättade att hon tänkte åka in till stan.

Undvik satskommatering

Förr använde vi satskommatering i svenskan. Det innebar att man satte komma mellan två satser: Hon berättade, att hon tänkte åka in till stan.

Detta skrivsätt har vi lämnat bakom oss. Satskommatering ger ett omodernt intryck, och den som i dag använder satskommatering riskerar att störa läsningen snarare än att underlätta den.

Vanliga frågor om kommatering

Här är svaret på några vanliga frågor om kommatering:

Hur många kommatecken får man ha i en mening?

Det finns inga särskilda regler om antalet kommatecken i en mening. Men om det blir många kan det bero på att meningen är för lång. Kanske är den även onödigt krångligt formulerad. Se därför gärna många kommatecken i samma mening som en varningssignal och ett tecken på att du kan behöva formulera om meningen och dela upp den på flera. Eller så behöver du bara stryka något kommatecken som inte bidrar till tydligheten.

Kan man ha två komma i en mening?

Ja, du kan absolut ha två komma i en mening. Se frågan ovan om flera kommatecken i samma mening.

Kan man ha kommatecken före men?

Ja, ibland passar det med kommatecken före men. Till exempel när du har flera huvudsatser i samma mening: Hon spelar fotboll på tisdagskvällarna, men hon skulle hellre gå en knypplingskurs. Det är dock inte så att det alltid ska vara komma före men.

Kan man ha kommatecken före och?

Ja, ibland passar det med kommatecken före och. Till exempel när du har flera huvudsatser i samma mening: Hon spelar fotboll på tisdagskvällarna, och det har hon gjort i flera decennier faktiskt.

Ibland hör man missuppfattningen att man inte skulle kunna ha komma före och. Det kan vara feltolkning av regeln att inte använda komma före och i uppräkningar. Det är alltså fel att skriva: *Hon spelar fotboll, sjunger, och går en knypplingskurs. Det korrekta är: Hon spelar fotboll, sjunger och går en knypplingskurs. (Om du lägger till ytterligare ett led i det exemplet får du ersätta och med komma och lägga till och före det sista ledet: Hon spelar fotboll, sjunger, går en knypplingskurs och mekar med gamla bilar.)

Kan man ha och efter ett kommatecken?

Ja, ibland kommer det ett och efter ett kommatecken. Se frågan ovan. (Det här är samma fråga fast med en annan formulering.)

Läs mer

Vill du vara säker på att din text är korrekt?

Vill du vara säker på att din text är korrekt? Klartext granskar texter på alla nivåer, från struktur och rubriker och ner till de minsta detaljerna, till exempel kommatering. Läs mer om de olika nivåerna av språkgranskning. Varmt välkommen att kontakta mig, Jenny Forsberg, för att få ett kostnadsförslag på att granska din text.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This