”Kommateringen skall underlätta läsningen.” Så står det i Svenska skrivregler, kompletterat med informationen ”Det innebär att komma sätts mellan led som är förhållandevis fristående från varandra, medan led som hör nära ihop inte skiljs åt med komma.”

Det blev vi kanske inte så klokare av, men det finns även mer handfasta regler att hålla sig till. Några av dem följer här:

  • Kommatera mellan leden vid uppräkningar om du inte skiljer leden åt med till exempel och, men eller eller: Hon kunde inte bestämma sig för om hon skulle spela fotboll, sjunga, läsa eller gå en knypplingskurs på tisdagskvällar.
  • Kommatera mellan leden som du skiljer åt med dels… dels: Dels spelar hon fotboll, dels går hon en knypplingskurs.
  • Kommatera mellan flera huvudsatser i samma mening, även om du använder bindeord som och, men eller eller mellan dem: Hon spelar fotboll på tisdagskvällarna, men hon skulle hellre gå en knypplingskurs.
  • Kommatera runt parentetiska inskott: På tisdagskvällarna, när hon hade spelat fotboll, var hon alldeles slut.

Längre meningar behöver fler kommatecken

Meningslängden har också betydelse för om du ska använda komma eller inte. I riktigt korta meningar kan du ibland hoppa över kommat, även om det borde vara där enligt reglerna. Omvänt kan det underlätta läsningen att sätta dit ett komma i riktigt långa meningar, även om det inte ska vara där enligt regeln. Men då bör du fundera på om du kan skriva om texten för att undvika den långa meningen.

Här kan du läsa om när du inte ska kommatera.

Vill du vara säker på att din text är korrekt?

Vill du vara säker på att din text är korrekt? Klartext granskar texter på alla nivåer, från struktur och rubriker och ner till de minsta detaljerna, till exempel kommatecknen. Läs mer om de olika nivåerna som jag kan granska din text på. Varmt välkommen att kontakta mig för att få ett kostnadsförslag på att granska din text.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This