Hur används kolon? Det är ett användbart skiljetecken, men hur använder man kolon egentligen?

Vi tar det från början: Vad är ett kolon? Kolon är ett skiljetecken som består av två prickar ovanför varandra. Det är tecknet jag har använt efter Vi tar det från början i det här stycket.

Kolon används vid: uppräkningar, exempel, förklaringar, specificeringar och sammanfattningar. Föregående mening är i sig ett exempel på hur man använder kolon.

Kolon används också före citat och repliker. Hon sa: ”Är du dum i hela huvudet eller?”

Dessutom används kolon i vissa sifferuttryck och förkortningar, till exempel skala 1:50, klockan 13:37 (eller 13.37), 3:e, S:t (Sankt). Det används också när du lägger till en ändelse till ett sifferuttryck eller en förkortning: cv:t, 34:an.

Använder man semikolon på samma sätt som kolon?

Semikolon är tecknet som består av en punkt ovanför ett komma. Det kan ses som just ett mellanting mellan punkt och komma.

I Språkrådets frågelåda finns frågan När ska man använda kolon och när ska man använda semikolon? Där kan man läsa att ”Semikolon kan användas mellan satser som har ett nära samband med varandra när man tycker att punkt är för starkt avskiljande och komma för svagt.”

Det är lätt att blanda ihop kolon med semikolon. Men gör inte det. Semikolon används mellan två huvudsatser som har ett för nära samband för att utgöra varsin mening: Klockan var nästan elva när hon vaknade; hon hade sovit alldeles för länge.

Semikolon använder man även i uppräkningar för att skilja grupper från varandra: Han hade lagat flera olika rätter: spagetti och tomatsås; pannkakor med blåbär, grädde och glass; falafel och ris.

Läs mer

Språkbrevet Stor eller liten bokstav efter kolon

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This